Epokegørende forskningsresultater fremmer incitamentet til bevaringen af vores historiske bygninger.

Levetider og livscyklusanalyser bør fremover inkluderes i bygningsreglementet

Epokegørende ny forskning støtter incitament til at bevare og isolere med bæredygtige isoleringsmaterialer frem for at rive ned og bygge nyt. CO2 belastningen ved at rive ned og bygge nyt er større end ved at sætte i stand og isolere. Der er derfor al mulig grund til at passe på vores bevaringsværdige byer og bymiljøer.

Læs mere: