Nyt notat skaber klarhed om mørtel

Udtrykkene kalk, kalkmørtel, hydratmørtel, hydraulisk kalkmørtel, vådmørtel og cement bruges upræcist indenfor murerfaget , hvilket er medvirkende til at skabe forvirring om fagets materialer og metoder.

En gruppe af videnpersoner, nedsat af Nordisk Forum For Bygningskalk, har derfor arbejdet for at skabe klarhed over begreberne. Resultatet er et detaljeret notat, der giver en logisk, historisk og teknisk afklaring af, hvad der er hvad, hvad det hedder, samt anvendelsesmulighederne for de forskellige mørteltyper.

Læs eller download notatet