Nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune

Der er pres på i København for at få altaner op og kommunen lægger nu op til nye retningslinjer - bl.a. for at sikre bevaringsværdierne og de mange historiske facader i byen. Historiske Huse har indsendt et høringssvar, der bl.a. efterlyser mere ensartet sagsbehandling i kommunen helt generelt, når det gælder de bevaringsværdige bygninger.

 

Forslaget til reviderede retningslinjer for nye altaner på eksisterende bygninger blev godkendt med 36 stemmer for og 19 imod i Borgerrepræsentationen inden det blev sendt i høring. Det tager udgangspunkt i et hensyn til kulturarv, friarealer og dagslys. Hvis retningslinjerne følges, vil det betyde mindre altaner og betydeligt færre altaner – særligt mod gaden på ældre bygninger.

Historiske Huse støtter op om dette i høringssvaret og henviser bl.a. til retningslinjerne for altanopsætning i Århus Kommune, der som udgangspunkt helt udelukker altaner mod gaden på de bevaringsværdige bygninger. Det samlede bybillede i både det indre København og brokvartererne er domineret af historiske karrebebyggelser, hvor de klassisk komponerede facader sammen danner karakterfulde gaderum, der kun dårligt tåler dominerende og utilpassede altaner.

Gårdrummene kan tåle mere

Af hensyn til underboens dagslys og oplevelsen og brugen af fælles friarealer anbefaler Københavns Kommune, at altaner mod gården gøres mindre, og at der stilles visse krav til deres placering og udformning.  Det at få en altan er et gode, som også beboere i ældre ejendomme bør kunne få glæde af, hvis det på nogen måde kan tilpasses bygningernes arkitektur. Dette gøres bedst mod gården, både fordi facaderne her ofte er mere enkle og uden dekorationer, men også så man undgår at ødelægge de by- og gaderum, der er så værdifulde for København. Historiske Huse mener derfor ikke, at muligheden for at lave altaner mod gården skal begrænses yderligere. Dog støtter foreningen forvaltningens anbefaling om, at ca. 4.000 lejligheder fra før 1856 – primært på Christianshavn og i indre by – friholdes for altaner både mod gaden og gården.

Vi skal have ensartet behandling af de bevaringsværdige bygninger

Retningslinjerne er vejledende og kan anvendes i forvaltningens skønsafvejning i sagsbehandlingen, når det fremgår af lovgivningen, at der skal foretages et skøn. Forvaltningen kan ikke give afslag på altaner med henvisning til retningslinjerne, da afgørelser kræver hjemmel i plan- eller byggeloven. Forvaltningen foreslår selv en temalokalplan for altaner, for at sikre bedre og mere ensartet sagsbehandling.

Historiske Huse mener, at det er et problem – ikke kun i forhold til altaner – at de bevaringsværdige bygninger er stillet så forskelligt. Nogle er dækket af lokalplaner, mens andre svæver mere frit i luften. I Historiske Huse ser vi hellere en generel temalokalplan for bevaringsværdige bygninger, der dækker bygninger med høj SAVE-værdi (fx 1-3). Man kan med fordel lade sig inspirere af Frederiksberg Kommunes temalokalplan (228) for bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdi. En lignende lokalplan i Københavns Kommune vil give et bedre og mere ensartet retsgrundlag og sikre, at udvendig istandsættelse sker med respekt for bevaringsværdierne. Dette bør følges af muligheden for at søge om kommunal støtte til arbejder på bevaringsværdige bygninger.

Se kommunens forslag til nye retningslinjer for altaner

Læs Historiske Huses høringssvar angående altaner i Københavns Kommune