Nye medlemmer af Det Særlige Bygningssyn

Kilde: Kulturstyrelsen

undefinedundefined

 Medlemmer af Det Særlige Bygningssyn på studietur til ‘Spritten’ i Aalborg. Foto: Morten Stenak, Kulturstyrelsen

Det Særlige Bygningssyns 12 medlemmer, der kommer fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område, får arkitekt Lars Juel Thiis som formand.

Lars Juel Thiis, der er udpeget af kulturministeren, er indehaver af Cubo Arkitekter A/S, adjungeret professor ved Aalborg Universitet, tidligere formand for Statens Kunstfonds bestyrelse og desuden tidligere formand for arkitekturudvalget under Statens Kunstfond.

Det Særlige Bygningssyns medlemmer er valgt for fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Det Særlige Bygningssyn mødes otte gange om året og til et årligt arkitekturfagligt seminar.På møderne tager Det Særlige Bygningssyn stilling til forslag om ny- eller affredninger af bygninger, forslag til væsentlige ombygninger og istandsættelser af fredede bygninger og forslag til om bygninger skal erklæres bevaringsværdige. Vurderinger sker ud fra to kriterier, nemlig om bygningen har tilstrækkelige enten arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter.

Det Særlige Bygningssyns beslutninger om fredninger kan påklages til kulturministeren, som kan ændre afgørelsen. Afgørelser om affredning af en bygning kan ikke ændres af ministeren. 

Kulturstyrelsen kan ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling; men Kulturstyrelsen kan beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Kulturstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod.

De nye medlemmer i Det Særlige Bygningssyn for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019:

 • Lars Juel Thiis, arkitekt og indehaver af Cubo Arkitekter A/S, adjungeret professor ved Aalborg Universitet, tidligere formand for Statens Kunstfonds bestyrelse og tidligere formand for arkitekturudvalget under Statens Kunstfond  
 • Trine Neble, arkitekt og partner i Erik Møller Arkitekter – genindstillet
 • Morgens A. Morgen, arkitekt, professor i Arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen Aarhus og tidligere kontorchef i Kulturstyrelsen med ansvar for bygningsfredningsområdet
 • Dorte Mandrup, arkitekt og indehaver af Dorte Mandrup Arkitekter – genindstillet
 • Jens Toftgaard, ph.d. og kulturarvschef på Odens Bys Museer
 • Ulla Kjær, seniorforsker og dr.phil., Nationalmuseet
 • Boris Brorman Jensen, arkitekt og ph.d.
 • Holger Bisgaard, arkitekt, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Peter Hee, arkitekt og formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Birthe Iuel, formand for Bygnings Frednings Foreningen BYFO, sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af private fredede ejendomme i Danmark, – genindstillet
 • Steen Høyer, landskabsarkitekt og professor på institut for Bygningskunst – By og Landskab på KADK – genindstillet.
 • Anja Kongsdal, selvstændig og medlem af byrådet for Venstre i Nyborg – genindstillet.

 

Læs mere hos Kulturstyrelsen