Nye film fra Byggefilm.dk

Alle film indleder med en historisk indføring til hvordan gamle bygninger er konstrueret og understreger vigtigheden af at udføre renoveringen nænsom og med respekt for den oprindelige arkitektur. Midterdelen i filmene er procesorienteret og følger dygtige og erfarne håndværkere, mens de gennemfører og forklarer en opgave inden for hver deres fagområde. Afslutningsvis ser vi det færdige resultat og får samtidigt indsigt i dansk bygningskultur og kvalitet i byggeriet fra omtalte periode. Se nyeste film med fokus på klassisk håndværk nedenfor.

Intarsia

Intarsia er betegnelsen på nedfældet udsmykning i en overflade, hvor der dannes mønstre eller billeder i møbler, inventar, paneler, gulve osv. Teknikken kan føres helt tilbage til den græske og ægyptiske oldtid. Intarsia i træ er oftest udført af små stykker af forskelligfarvet træ, men kan også være af marmor, metaller, elfenben, perlemor og andre materialer. Intarsia-arbejde er et særligt håndværk, der kræver præcision og adgang til materialer, der ikke er almindelige lagervarer. Filmen om intarsia viser den håndværksmæssige proces fra valg af den rigtige finér til det færdige mønster i et mahognibord.

Formstikker – tapet

Formstikkeren fremstiller trævalse og blokke til trykning af papirtapeter efter historiske principper. Teknikken er kendt siden 1700-tallet, og anvendes i dag i de tilfælde, hvor der skal skabes eller genskabes papirtapet med en særlig struktur og kvalitet, som ikke er mulig at opnå med moderne teknikker. Formstikning er et håndværk, der kræver stor tålmodighed og præcision, og fremstilling af trykvalserne sker gennem en række omstændelige og tidskrævende processer. Selve trykning af tapeter med formstukne valse sker på en trykkemaskine, der i Danmark i dag kun findes på Frilandsmuseet, men som stadig findes i brug i andre lande.

Bygningsarkæologi

Bygningsarkæologi er en undersøgelsesmetode, der blander arkivstudier, visuelle og tekniske undersøgelser med opbygget faglighed, viden og erfaring. Grundlæggende handler det om at SE og FORTOLKE det sete. Når dette gøres grundigt, er den arkitekt eller håndværker, der udfører den bygningsarkæologiske undersøgelse, i stand til at blotlægge en bygnings historie og udvikling ganske nøje. Det er vigtigt, for at kunne planlægge den rigtige istandsættelse af bygningen, så dens historiske betydning og tekniske standard ikke forringes. Det gælder næsten uanset bygningens alder, men er naturligvis særligt påkrævet ved ældre og bevaringsværdige bygninger. Filmen giver en kort introduktion til bygningsarkæologien og dens facetter.

Linoliemaling – farveblanding

Farver til linoliemaling fremstilles som pasta, der opblandes med linolien i forholdet 1:1. Pastaen kan fremstilles på to måder, nemlig enten ved håndkraft eller ved hjælp af maskiner. Begge dele kræver indsigt og erfaring hos den, som skal fremstille pastaen, og kan derfor karakteriseres som et særligt håndværk. At fremstille farvepasta kaldes ’rivning’, der betyder at farvepigmentet (som pulver) bearbejdes, så det optages helt jævnt i pastaen og sikrer at farven er ensartet. Filmen viser både håndrivning og valserivning, og introducerer til de farvepigmenter, der anvendes i pastaerne.

Blytækker

Blytækning udføres i dag kun i begrænset omfang ved istandsættelse eller restaurering af særlig bevaringsværdige bygninger, hvor det oprindelige arkitektoniske udtryk ønskes bevaret. Bly er giftigt for mennesker i arbejdsprocessen og kan belaste miljøet. Derfor er bly generelt udfaset af byggeriet og kræver særlig tilladelse af anvende. Denne film viser udskiftning af et udtjent blytag på en kirke. Med det rette håndelag fremstilles og oplægges baner af bly efter århundrede gamle principper, og filmen viser at blytækning helt bogstaveligt er et håndværk, der kræver specialfremstillet værktøj og godt med knofedt.

 

Se alle film på byggefilm.dk