Historiske bygninger skal aktiveres i Carlsberg Byen

undefined

Kedelhuset er opført fra 1925-1928 af arkitekt Carl Harild. Foto: Carlsberg Byen.

Kilde: Carlsberg Byen

I Carlsberg Byen skal flere bygninger anvendes til kultur, idræt og undervisning, når bykvarteret er færdigt udviklet om 8 – 10 år. Allerede i 2016 flytter UCC Professionshøjskolen ind med tusindvis af studerende og senere følger Europaskolen. Kvarterets børn vil lege på nye boldbaner og legepladser, og 25 nye pladser samt opsamling af regnvand i bassiner og vandløb vil skabe spændende byrum mellem bygningerne. Allerede i dag er J. C. Jacobsens Have åben for alle, og senere følger Carl Jacobsens Have.

Som et led i udviklingen inviterede Carlsberg Byen i september seks arkitektfirmaer til at komme med konkrete forslag til, hvordan de tre fredede og bevaringsværdige bygninger, Kedelhuset, Maskincentralen og Halmlageret kan anvendes til kulturelle aktiviteter.

For nylig valgte Carlsberg Byen så de tre arkitektfirmaer, der i løbet af det næste halve års tid skal arbejde videre med hvert sit projekt. Valget er faldet på Rørbæk og Møller Arkitekter, der skal arbejde med Kedelhuset, Christoffer Harlang, der skal arbejde med Maskincentralen og Jørgen Nyboe, PLH, der skal arbejde med Halmlageret.

”Vi har lagt vægt på at finde arkitekter, som har erfaring med at gøre fredede og bevaringsværdige bygninger til en integreret del af et bykvarter. De arkitektfirmaer, vi har valgt, har spændende bud på, hvem der kan få til huse i bygningerne, og hvordan man med respekt for historien skaber bygninger med liv. Vi ser meget frem til samarbejdet med arkitekterne”, siger Jens Nyhus, Adm. Direktør i Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S.
Kedelhuset, Maskincentralen og Halmlageret vil blive åbnet for offentligheden, efterhånden som de bliver ombygget til de nye, kulturelle formål.

”Det er vores vision, at kultur- og bylivet i Carlsberg Byen skal fortsætte. Vi har fået værdifulde erfaringer fra de midlertidige fritids- og kulturtilbud i bykvarteret, og de indgår i vores bestræbelser på at skabe et sted, hvor nye og gamle bygninger, historie og fremtid er med til at skabe en helt særlig stemning til glæde for alle”, siger Jens Nyhus.

undefined

Maskincentralen på Carlsberg er opført fra 1923-1929. Foto: Jan Emil Christiansen.

Maskincentralen

”Lige nu står de her historiske og smukke bygninger tomme og tavse hen. Vores arbejde bliver at få en samtale i gang mellem de gamle huse og vor tid. Vi skal med andre ord sørge for at finde en funktion for Maskincentralen, der vækker den til live igen. En af de ideer, mit team udforsker er muligheden for at bruge Maskincentralen som en kæmpestor udadvendt og kreativ kulturhal. Projektet afdækkes i samarbejde med nogle af landets førende kulturinstitutioner”, siger Christoffer Harlang.
Christoffer Harlang fungerer som rådgiver for private og offentlige virksomheder og fonde og har siden 2008 været professor i kulturarv, transformation og restaurering ved Institut for Bygningskultur, Kunstakademiets Arkitektskole.

Kedelhuset
”Kedelhuset er en fredet industribygning, som indvendigt har et stort, smukt og vidunderligt rum. Vi arbejder på at holde fast i husets dna, industrihistorien og ånden fra Carlsberg, samtidig med at vi gerne ser, at københavnerne kommer til at bruge bygningen. Vi har en intention om at åbne bygningen op mod omgivelser, så den kan være med til at skabe et sprudlende liv i byen. Hvordan vi så gør det i praksis, skal vi have en faglig dialog med blandt andet Kulturstyrelsen om, så vi på bedste bevis bevarer kulturarven, ånden og husets kulturhistoriske værdi”, siger Anders Wesley Hansen, arkitekt og partner hos Rørbæk og Møller Arkitekter.Rørbæk og Møller arkitekter har stor erfaring med transformation, restaurering og vedligehold af bevaringsværdige og fredede bygninger. Rørbæk og Møller har blandt andet arbejdet med Bernstorffs Palæ og det tidligere Kommunehospital på Øster Farimagsgade.

Halmlageret

”Da jeg så Halmlageret første gang, faldt jeg i svime over, at bygningens arkitektur var så interessant. Bygningen er oprindeligt bygget til produktion og efter sammenlægningen af KB og Carlsberg overgået til halmlager m.v. Underetagen er forholdsvis lavloftet, men når man kommer op på 1. salen, åbner huset sig for en. Lyset strømmer ned fra shed-lyset i det hvælvede loft, og det giver fantastiske forhold for fx gallerier. Huset skal igennem en transformation, hvor man får noget værdifuldt med, som andre mennesker har skabt, men som samtidig giver rige muligheder for at tilføre nyt liv til bygningen. Det er et respektfuldt job”, siger Jørgen Nyboe, Partner i PLH.
Jørgen Nyboe, PLH er specialiseret inden for restaurering og renovering. Han har erfaring med samarbejde med kulturlivet og har blandt andet et indgående kendskab til galleriverden. PLH har blandt andet været engageret i Den Blå planet og Kulturværftet i Helsingør.

Fakta om de tre bygninger

Kedelhuset blev opført fra 1925-1928 af arkitekt Carl Harild. Byggeriet blev anset som et af samtidens stærkeste eksempler på funktionel industriarkitektur. Kedelhusets formål var at erstatte fem decentrale kedelhuse og indeholdt oprindeligt store kedelblokke, der producerede damp til hele bryggeriet. Kedelhuset er på ca. 4.500 m2 fordelt på to etager med indgang i stuen og en stor højloftet buehal på anden etage, der rummer store muligheder for fremtidig kreativ udnyttelse.
Maskincentralen blev opført fra 1923-1929 og havde til formål at samle bryggeriets kraftkilder ét sted. Indenfor bærer bygningen præg af unik arkitektur og er fx udstyret med store bærende granitsøjler, marmorgulve og et bladguldsbelagt galleri. Maskincentralen er på ca. 7.500 m2 fordelt på flere etager med den rigt udsmykkede maskinhal, som er bygningens hjerte. Det er samme hal, der vil skabe en enestående ramme for det kommende kulturliv i bygningen.
Halmlageret blev opført i 1949 og er tegnet af arkitekt Tyge Hvass. Bygningen blev oprindeligt brugt til tappehal, hvor Carlsberg tappede ca. 10.000 flasker i timen. Senere fik Halmlageret nyt liv som halmdepot for Carlsbergs bryggerheste. Heraf navnet. Bygningen er på ca. 2.000 m2 og er kendetegnet ved den karakteristiske arkitektur og den store 1. sal med højt til loftet, hvor lyset strømmer ind.
Yderligere oplysninger Adm. Direktør, Jens Nyhus, Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S, tlf. +45 40 97 37 18

Info omCarlsberg Byen: www.carlsbergbyen.dk

Visualiseringer: www.carlsbergbyen.dk/om-os/galleri/