Køb bøger – uden fragt

Bøgerne henvender sig til ejere, håndværkere og alle, der interesserer sig for bygningskultur. Guiderne gennemgår periodens særlige arkitektur, kendetegn og materialer og belyser overordnet, hvordan man kan bevare, istandsætte og passe på disse særlige huse. 

Funkisguiden. Funkishusene, fra perioden ca.1925-1945, blev bygget i en ny og for deres tid meget moderne stilart, der forsøgte at gøre op med tidligere tiders historisk påvirkede arkitektur. Funkisarkitekturen er ikke kun en stor del af vores bebyggede kulturarv, men også en fortælling om et begyndende velfærdssamfund.

Parcelhusguiden. Guiden gennemgår både historien om parcelhuset og ser på de enkelte bygningsdele – tag, facader, vinduer, døre, interiør og omgivelser. Ved at vise billedeksempler på gode og dårlige løsninger fremgår det meget tydeligt, hvor de kvaliteter ligger, som man skal bevare og passe på ved parcelhuset. 

Bedre Byggeskik – guiden. Bedre Byggeskik er både en indflydelsesrig landsforening og en særlig dansk arkitekturstilart, fra ca. 1915-1945. Bedre Byggeskik repræsenterer “det almindelige danske hus med byggeri som enfamiliehuse, murermestervillaer, landejendomme, præstegårde, skoler m.m., det såkaldte anonyme byggeri. 

Gå til boghandlen