Film og quiz med Bedre Byggeskik

For 100 år siden blev Foreningen Bedre Byggeskik stiftet for at få kvalitet, enkelthed og klassiske proportioner tilbage i byggeriet. Bevægelsen arbejdede for forskønnelse og udvikling af vores almindelige danske bygningskultur og fik lagt grunden til bl.a. de solide murermestervillaer, som mange mennesker elsker og som præger både land og by. Bedre Byggeskik bevægelsen opstod i 1915 med ambitionen om at få kvalitet, enkelthed og klassiske proportioner tilbage i det almindelige danske husbyggeri med fokus på stilfærdig saglighed, solidt håndværk og ’ærlige’ materialer. Initiativtagerne til Landsforeningen Bedre Byggeskik bestod af bl.a. arkitekter, byg- og håndværksmestre, gårdejere, husmænd og forskellige kulturpersonligheder – bl.a. den navnkundige Emma Gad. Initiativet kom i forlængelse af Akademisk Arkitektforenings “Tegnehjælpen”, som gav prisbillig, arkitektfaglig rådgivning til bygherrer og bygmestre fra 1907. Bevægelsen satte sig spor over hele landet og husene er i dag attraktive boliger, der er med til at forskønne vores byggede miljø.

Læs mere om Bedre Byggeskik i vores stilguide

Se filmen om Bedre Byggeskik:

Prøv Quizzen “Bedre Byggeskik 100 år”

undefined