Ny energi til gamle kulturbygninger

Kilde: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

undefined

Charlottenborg i København er en af de bygninger, der skal energioptimeres,

Der er gode muligheder for energioptimering på Kulturministeriets område, hvor flere kulturinstitutioner benytter ældre og driftstunge bygninger med store omkostninger til energiforbrug. Men på grund af bygningernes særlige historie og anvendelse stilles der særlige krav energirenovering.

”Det er tre omfattende energiprojekter, vi er i gang med. Når der investeres i energirenovering, så kommer det både miljø og økonomi til gavn. Når kulturinstitutionerne reducerer energiforbruget, kan de spare penge, som i stedet kan bruges på deres kerneopgaver: formidling af kunst og kultur,” fortæller Nikolaj Jensen, teknisk direktør i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Tiltagene omfatter intelligent styring af indeklimaet på Landbrugsmuseet og udskiftning af vinduespartier og varmeanlæg på Charlottenborg og Det Kongelige Teater. Samlet set forventes renoveringerne at give en besparelse på cirka 2.6 mio. kWh årligt. Målsætningen er del af statens energisparemål om en reduktion energiforbrug med 14 pct. i 2020 i forhold til 2006.

Danmarks største stilladskonstruktion

På det Det Kongelige Teater har SLKE sideløbende med energirenoveringen også gennemført en større tagrenovering, og det har været en logistisk udfordring at gennemføre de to store projekter sideløbende.

”Det har stillet store krav til byggepladskoordinering og arbejdsmiljø at have flere store projekter kørende samtidig. Vi har blandt andet måtte etablere 5 kraner i loftet under stilladset, så vi har kunnet transportere materialer rundt på byggepladsen. Der er monteret 2 store aflæsningsplatforme på hver 60 m² for udkørsel af affald og indkørsel af materialer. Vi regner med at håndtere materialer på i alt 400 tons,” fortæller arbejdsmiljøkoordinator i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Anne Sofia Lønvig.

Stilladsoverdækning er cirka 40 meter bred og 75 meter lang. I alt er der tale om en overdækning på 3200 m², der vejer 49 tons, hvilket har gjort den til en af Danmarks største stilladskonstruktioner.

Blodprøver på Charlottenborg

På Charlottenborg, hvor der bruges 35 mio. kr. udskiftning af varmeanlæg og vinduer, har det været nødvendigt at håndtere blyholdige materialer, da forundersøgelser viste, at der var bly i malingen på vinduerne.

”Vi har bedt dem af vores malere og håndværkere, som har arbejdet med det blyholdige materiale, om at levere blodprøver, så vi har kunnet tjekke deres helbred. Håndværkerne har i nogle tilfælde også måttet bære særlige værnedragter, og der har været ekstra fokus på afskærmning og affaldshåndtering, der skulle sikre arbejdernes helbred,” siger Anne Sofia Lønvig.

Hun fortæller også, at der har været tale om et stort koordineringsarbejde, da arbejdet har omfattet flere entrepriser, og der er knap 30 virksomheder involveret på byggepladsen.

”Fordi vi fra starten af forberedte os på dette, har det ikke påvirket tidsplanen negativt,” siger hun.

Også på Dansk Landbrugsmuseum ved Gammel Estrup er der tiltag i gang, der skal reducere energiforbruget betydeligt og dermed spare museet på penge på strømmen. Der etableres et nyt varmestyringssystem, så det bliver nemmere at styre temperaturen på museet. Samtidig opsættes strømproducerende solfangeranlæg, som skal levere strøm til udstillingsbygningerne.

Læs mere om styrelsens vedligeholdelse af kulturejendomme