Ny bog om J.C. Jacobsens villa på Carlsberg

Her næsten halvandet hundrede år efter at J.C. Jacobsen fik anlagt sin private villa på Carlsberg, har Carlsbergfondet gennemført den hidtil mest gennemgribende restaurering af villaen, væksthuse og have. Efter en nænsom tilbageføring, med hjælp fra nogle af landets dygtigste arkitekter og håndværkere, står villaen nu igen som på bryggerparrets tid og med nye kunstneriske bidrag. Det fejres med den rigt illustrerede bog Vilje, viden og værdier – J.C. Jacobsens villa på Carlsberg, hvor historien om livet i og omkring Carlsbergs unikke villa foldes ud.

 

Brygger J.C. Jacobsen og hans hustru Laura Jacobsen skabte i anden halvdel af 1800-tallet – sammen med deres netværk af storfamilie, forretningsforbindelser, kunstnere, videnskabsfolk og politikere – bryggeriet Carlsberg.

Fra villa til akademi

På Valby Bakke etablerede de et kraftcenter, hvor deres liv og arbejde smeltede sammen: Her fik J.C. Jacobsen opført sit store og moderne bryggeri, og her, lige ved siden af bryggeriet, var han i 1854 med til at tegne en pragtvilla med væksthuse og have, hvor han, Laura og deres søn Carl boede og samlede deres store netværk. Efter parrets død fungerede villaen igennem det meste af 1900-tallet som æresbolig for en række betydningsfulde videnskabsmænd, inden den omkring årtusindskiftet blev til Carlsberg Akademi.

Mysteriet om Laura Jacobsen

Historiker Birgitte Possing fortæller i bogens hovedkapitel en helt ny historie om J.C. og Laura Jacobsen og om de værdier, de i fællesskab byggede Carlsberg på . Ved hjælp af hidtil oversete kilder viser Possing, at Carlsberg ikke blev bygget af én mand, men af det tæt samarbejdende ægtepar J.C. og Laura Jacobsen. Possing stiller derfor spørgsmålet, som alle viser sig at have overset: Hvorfor slettede J.C. Jacobsen alle spor efter hustruen Laura? Og hvorfor lod generationer af historikere Laura Jacobsen forsvinde i historiens tåger? Hvorfor kaldte de hende resigneret, når hidtil ubrugte kilder viser hende som det handlekraftige, nærværende og samlende bindeled i Carlsbergs netværk?

Villaen som prisme for arkitektur- og kulturhistorie

Kunsthistorikeren Birgitte Anderberg ser på den kunstneriske arv efter bryggeren – fra Bertel Thorvaldsen, som bryggeren var særdeles glad for, til Cathrine Raben Davidsen, som har stået for udsmykning af de helt nye krukker til villaens vinterhave.

Arkitekturhistorikeren Peter Thule Kristensen viser, hvordan J.C. Jacobsens villa var inspireret af en dansk guldalderkultur og den klassiske antiks formverden, men også at den var mere sammensat end umiddelbart antaget.

Landskabsarkitekten Kristine Jensen, der var ansvarlig for haveanlæggets restaurering i 2017, skriver om haven og om de store plantesamlinger, som bryggeren selv indsamlede materiale til på sine mange rejser. Videnskabshistorikeren

Kristian Hvidtfelt Nielsen udfolder, hvordan æresboligen gennem mere end 80 å r var et mødested for indflydelsesrige personer fra bl.a. videnskab, erhvervsliv og politik.

Kulturarvseksperten Christoffer Thorborg beskriver restaureringen af villaen set i forhold til restaureringskunstens historie og til de grundlæggende udfordringer, der knytter sig til bygningsrestaurering.

Restaureringsarkitekt Peder Elgaard fortæller i samme kapitel, at restaureringen har involveret 36 forskellige håndværksfag, som spænder fra malerikonservering over gamle maler- teknikker til gennemgribende udskiftning af murværk og udskiftninger af bærende stå lkonstruktioner.

Vilje, viden og værdier – J.C. Jacobsens villa på Carlsberg præsenterer en lang række historiske fotos og illustrationer samt smukke nyoptagelser fra villaen ved fotograf Anders Sune Berg.

Udkommer: 26. januar 2022
Omfang: 268 sider, rigt illustreret
Pris: 349,95 kr.
Udgivet af: Strandberg Publishing og Carlsbergfondet

Køb bogen hos Strandberg Publishing

Carlsberg Akademi anvendes primært som ramme for videnskabelige symposier og forskningskonferencer. I anledning af genåbningen efter restaureringen vil Carlsbergfondet dog åbne Akademiet for offentligheden på få udvalgte dage i 2022. Følg med på carlsbergfondet.dk/akademiet-restaurering, hvor datoerne vil blive annonceret.