ALLE HISTORISKE BYGNINGER, SOM IKKE ER OFFICIELT BESKYTTET, ER I FARE.

Lige om lidt vedtager EU-kommissionen et nyt energidirektiv, hvor målet er, at ingen bygninger må certificeres lavere end E i 2033 og frem mod 2050 strammes kravet yderligere. Historiske Huse ser med tilfredshed på, at alle historiske bygninger, som er officielt beskyttet, foreslås undtaget dette krav.

Læs mere under billedet...

 

Men da måske kun halvdelen af alle bevaringsværdige bygninger bare i Danmark er skrevet ind i en kommuneplan eller omfattet af en lokalplan, er en stor del af Danmarks, ja også Europas byggede kulturarv i fare.

Skal disse bygninger leve op til direktivets målsætning om mindst en E-certificering i 2033, skal de isoleres, og vi er alvorligt bange for, at der bliver tale om udvendig isolering. Det er det nemmeste og billigste.

Med mindre de enkelte medlemslande selv tager initiativ til at registrere, vurdere og beskytte bygningerne, er de ikke omfattet af direktivets undtagelsesbestemmelse.

Alle ved, at enhver udvendig isolering er lig med tab af bevaringsværdier og dermed mistet kulturarv.

Naturligvis skal også historiske bygningers udledning af CO2 nedbringes. Det skal blot gøres med omtanke. Vi erkender, at det er mere kompliceret at isolere bygningerne indvendigt fra, men nødvendigt, hvis vi vil bevare det fysiske billede af det Danmark eller for den sags skyld Europa, som vi kender.

Derfor opfordrer Historiske Huse til at direktivet udvides med en bestemmelse om, at ingen udvendig isolering må gennemføres, uden at der fra myndighedernes side er taget stilling til bygningens bevaringsværdier og handlet derpå forinden.

Under hensyntagen til, at der er tale om Danmarks og hele Europas kulturarv og under hensyntagen til, hvor lille en CO2 udledning de historiske bygninger i det store billede vil repræsentere efter nænsom indvendig isolering – med eller uden livscyklusbetragtninger, er det vigtigt, at der handles nu. Når først direktivet er vedtaget, er det stort set umuligt at få det ændret.

Hele Europa vil ændre udseende, og det ikke til det bedre, hvis ikke vi udviser rettidig omhu.

Tilmeld dig webinar her
Se ‘the Fit for 55 Short film’ her

Følg begivenheden og European Historic Houses:
Twitter: @EHH_aisbl
Facebook: @EuropeanHistoricHouses
Instagram: @europeanhistorichouses
LinkedIn: @EuropeanHistoricHouses
Weblink: http://www.europeanhistorichouses.eu