Ny bekendtgørelse om bygningsfredning træder i kraft

Fremover vil lidt flere ejere af fredede bygninger få mulighed for at udføre ændringer på deres bygninger uden først at søge om tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Nyt vejledningsmateriale skal gøre det lettere for ejerne at få overblik over, hvad der er tilladt.

Rødkilde Mølle

 

Pressemeddelelse fra Slots og Kulturstyrelsen

I denne uge træder en ny bekendtgørelse om bygningsfredning i kraft. Det sker på baggrund af Kulturministeriets arbejde med at opdatere bygningsfredningsloven, så man som ejer får større frihed til at lave mindre ændringer uden at skulle søge om tilladelse først.

I den nye bekendtgørelse bliver en række særregler for fredede bygninger samlet, som gør det muligt for nogle ejere af fredede bygninger at udføre visse indvendige bygningsarbejder uden forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Bekendtgørelsen erstatter den tidligere underretningsbekendtgørelse og beskriver blandt andet de nye, lempeligere regler for den del af de fredede bygninger, der omfattes af bygningsfredningslovens § 7 a. Det gælder fredede bygninger, som primært har fredningsværdier i det ydre.

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen siger:

”De huse, som er udvalgt til at blive omfattet af den nye regel, fortæller med deres facader og ydre en vigtig historie om vores samfund, og de indgår ofte som brikker i vores historiske bymiljøer. Men i det indre er de stærkt ombyggede, så deres fortælling er mere uklar, og de har ofte været igennem en større modernisering førhen. Derfor giver det rigtig god mening, at man som ejer fremover vil få lettere ved at ændre bygningerne og for eksempel udskifte væg- og gulvoverflader og sætte nye skillevægge op. Bygningens essens og fredningsmæssige værdier vil fortsat blive bevaret, så længe man ikke går ind og fjerner eller ændrer bygningens facade og “skelet” som for eksempel bygningens bærende konstruktioner, trapper og skorstene.”

Som ejer af en bygning, der er omfattet af § 7 a, vil man modtage en vejledning til de nye regler direkte i sin e-Boks, mens andre interesserede kan finde vejledningen og mere information om § 7 a på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Her kan man også kan finde svar på ofte stillede spørgsmål i en ny FAQ.

Læs vejledningen om § 7 a

Få svar på ofte stillede spørgsmål i Slots- og Kulturstyrelsens FAQ

Præcisering af forhold vedrørende ombygning af nyere køkken og bad

Den nye bekendtgørelse præciserer også de gældende regler for andre typer bygningsarbejder, som man ikke behøver at få tilladelse til, men som man må udføre på baggrund af en underretning til Slots- og Kulturstyrelsen. Det gælder blandt andet ombygninger af nyere køkkener og badeværelser i beboelsesbygninger.

Bekendtgørelsen tydeliggør, hvornår man må udskifte køkkenskabe og badeværelsesinventar straks efter, at man har indsendt en underretning til Slots- og Kulturstyrelsen om, hvad man har tænkt sig at ændre.

Læs den nye bekendtgørelse

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00.