Nu må det briste eller bære

I snart et år har vi løbet både vores danske politikere og vores danske repræsentanter i EU på dørene, for at gøre dem opmærksom på, hvor truet store dele af den europæiske byggede kulturarv vil være, hvis det udkast til nyt bygningsdirektiv, som annonceredes i december 2022, bliver gennemført i sin oprindelige ordlyd.

Det ser heldigvis ud til at vores anstrengelser indtil videre har båret frugt. Tak til Pernille Weiss, som hele tiden har udvist forståelse for problemstillingen og som her i den afsluttende runde for fremsættelse af ændringsforslag har stillet følgende ændringsforslag til undtagelsesbestemmelsen – nøjagtigt som vi kunne ønske os. Den nye tilføjelse er understreget nedenfor.

Undtaget er:

”buildings officially protected as part of a designated environment or because of their special architectural or historical merit and all other buildings that the Member States consider important to exclude because of their special architectural or historical merit, in so far as compliance with certain minimum energy performance requirements would unacceptably alter their character or appearance”

Vi kan nu kun holde vejret, indtil de endelige forhandlinger er overstået og håbe på, at viljen til at finde en løsning, som afbalancerer hensynet til klima og kulturarv, er til stede hos alle parter.

Lykkes det at få gennemført en undtagelsesbestemmelse med ovenstående ordlyd i det ny direktiv, er vejen banet for alle medlemslande til selvstændigt at beslutte, hvilke bygninger, der kan undtages direktivets krav til nedsættelse af CO2-udledning i 2030 og 2033.

Det er selvfølgelig ikke nogen badebillet til ikke at isolere, men sikrer, at der er mulighed for at tænke sig om og fra myndighedernes side stille krav om, at det gøres uden at svække bevaringsværdierne.