Medlemstur til Sicilien

I sidste uge af april måned rejste 31 af vores medlemmer på en studierejse til Sicilien
for at se på Siciliens bygningskulturarv.

Rejseleder Bente Ahlefeldt, tidligere bestyrelsesmedlem i BYFO beretter, at turen havde særligt fokus på de fredede bygninger og forholdene for deres ejere.

Se de fine billeder nederst i indlægget.

Hun fortæller videre, at sidste punkt hurtigt kan overstås, idet der ikke er støtte til restaurering af de privatejede fredede bygninger på Sicilien. Selvom ejerne gør sit bedste for at skaffe midler til istandsættelse, er det tydeligvis en alt for stor byrde og derfor er en del af dem også i offentligt eje.

Siciliens rige bygningskultur afspejler den dramatiske historie, der har udspillet sig på øen. Vi så vidunderlige palazzoer og gamle huse opført i den særlige sicilianske barokstil, og både huse i offentligt og privat eje. Klimaet har bevaret det meste, så der er meget at se og opleve, men vi måtte dog konstatere, at bygningerne i offentligt eje manglede den sjæl, man kun finder i et privatejet hus, hvor familier gennem mange år har sat sit præg, og som gør et hus levende.

En sidegevinst ved besøget på Sicilien var vidunderlig mad og drikke. Det var bestemt medvirkende til, at alle deltagerne befandt sig godt og bidrog til en god og positiv stemning i gruppen.

Vi har alle en interesse i bygningskulturarven, som er fællesnævneren for deltagelse i studierejserne i Historiske Huse. Mange af os sidder herhjemme med de daglige udfordringer i form af store krav/udgifter til vedligehold og restaurering. Når man er sammen i en uge på en studierejse, kommer man til at lære de mennesker at kende, der bor i husene og får et givende netværk.

På Sicilien fik vi på denne måde arrangeret et par interessante foredrag fra medlemmer med en anden faglighed. Bo Manderup fortalte om Historiske Huses projekt i Vestindien og Torben Petersen udlagde sit syn på klimaudfordringerne, der er aktuelt for os alle. Det tilførte en ny dimension til rejsen.

Rejsen til Sicilien er den 13. studierejse, der er gennemført for vores medlemmer. Hold øje med de kommende tilbud om Historiske Huses rejser i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Den næste er i november måned 2022 i forbindelse med en restaureringsmesse i Leipzig. Det bliver en 4-5 dages busrejse til Leipzig og Dresden.

Bente Ahlefeldt