Munkekroen i Skanderborg får nej til glasløsning

Munkekroen på et gammelt postkort.

Huset har længe været et smertensbarn for Skanderborg, fordi det har stået tomt og forfaldet midt i byen. Det stoppede heldigvis, da en ny ejer planlagde at restaurere for senere at overdrage brugen af kroen til et social projekt uden huslejebetaling. 

På trods af Slots- og Kulturstyrelsen afvisning af en glasoverdækning, kom de med andre forslag. Bl.a. at sænke fortovet mod Adelgade, så det kom i niveau med bygningen for at gøre plads til udendørsservering.

“Kulturstyrelsen anbefaler, at vi skaber plads i bunden af haverne bag Munkekroen og nabohusene,” forklarer Finn Damgaard, der også ejer de nærmeste nabohuse til Lokalavisen.

“Vi fik nye ideer af Kulturstyrelsen, som vi nu skal overveje og have tænkt ind og visualiseret til et samlet projekt, der er i samspil med Munkekroen, og som kan skabe økonomi i projektet”, siger han videre.

Renoveringen af kroen samt sidebygningen påregnes at komme til at koste i omegnen af 7-8 mio. kroner. Det søges der om tilskud til både fra Slots og Kulturstyrelsen samt fra private fonde.

Læs artikel i Lokalavisen Skanderborg