Moseby Præstegård kåret som Danmarks Smukkeste

????????????????????????????????????

Præstegården vinder blandt 15 kandidater over hele landet foran Kølstrup Præstegård ved Kerteminde på Fyn (2. pladsen) og Vive Præstegård ved Hadsund (3. pladsen). Bygningskultur Danmark har gennemført konkurrencen for at sætte fokus på præstegårdenes unikke bevaringsværdier samt det forhold, at de flere steder er truet af ombygning og nedrivning.

Se indslag i TV Avisen, DR1

Den fredede Moseby Præstegård fra 1600-tallet i Aastrup Sogn er en af de ældste i landet og står prægtigt i al sin stråtækte og firlængede vælde. Egnskarakteristisk er bindingsværket hvidtet ”over stok og sten”, det vil sige, at både murværk og stokværk er kalket over. Et andet lokalt særkende ved præstegården er, at udsatte mure er beklædt med tagstrå til isolering. Selvom den ældste del er over 400 år gammel, er præstegården præget af byggelyst gennem århundreder og fremstår selvgroet og irregulær. Den fortæller historien om de mange aktiviteter, der har præget stedet. I porten hænger en bjælke dateret 1. maj 1596 med en indskrift på latin, der oversat betyder ”dersom Herren ikke bygger huset, da arbejder håndværkeren forgæves”. 

En værdig vinder
”Moseby Præstegård er en værdig vinder af konkurrencen. Det er bindingsværksidyl, når det er smukkest og med en detaljerigdom og en håndværksmæssig skønhed, som gør stedet til national og uerstattelig kulturarv. Vi kan kun være glade for den måde stedet er holdt og bevaret, og at menighedsrådet har brugt de ressourcer, der skal til,” siger Birthe Iuel, formand for Bygningskultur Danmark. Hun fortsætter:

”Vi håber, at man andre steder vil vise samme omhu, når det gælder om at passe på de historiske præstegårde og bevare dem som en del af en lokal kulturarv og stolthed – også selv om der ikke er tale om firlængede eller fredede bygninger.”

Bygningskultur Danmark afholdt konkurrencen netop for at sætte fokus på præstegårdene, fordi der i den seneste tid er søgt og givet tilladelse til nedrivning af flere bevaringsværdige præstegårde. Det drejer sig blandt andet om Hinge i Midtjylland, Skovlænge på Lolland, Hadsund ved Mariager og Knebel på Djursland, ligesom menighedsrådet i Jyderup netop har ansøgt Holbæk Kommune om at rive længerne til en præstegård ned. Men det er misforstået sparsommelighed ifølge Birthe Iuel.

”De historiske præstegårde er en del af vores fælles kulturarv og vi – og menighedsrådene – har et ansvar for at passe på dem. Når først de er væk eller måske bygget om til helt andre formål, så går uerstattelige lokalhistoriske og kulturelle værdier tabt for evigt. Heldigvis er de 15 kandidater i konkurrencen – og mange andre velholdte præstegårde – eksempler på, at der stadig er mange, der gør en dyd ud af at passe på vores præstegårde.”

Plakette og træ i præmie
Som præmie får Moseby Præstegård et træ som skal plantes i haven ved en højtidelighed, hvor der også sættes en plakette op.

15 præstegårde fra hele landet var med i konkurrencen. Blandt kandidaterne er der to præstegårde, der er blevet solgt fra og derfor nu er på private hænder – men som er bevaret efter alle forskrifter i deres oprindelige arkitektur og byggestil.

Se det endelige afstemningsresultat