Kulturmiljøer skal styrke Lolland og Faaborg-Midtfyn

Kulturmiljøer under lup
Velbevarede landsbyer, fornemme herregårde og markante industribygninger fra sukkerproduktionens storhedstid. Kønne købstæder og attraktive kystområder samt maleriske fiskerlejer. både Lolland og Faaborg-Midtfyn kommune har mange fine kulturmiljøer, men er også udfordret af bl.a. fraflytning og forfald, og det sætter de historiske bygninger og kulturmiljøer under pres.

Nu skal kommunernes kulturmiljøer under lup. Målet er at indkredse og prioritere de vigtigste kulturmiljøer ud fra deres potentiale til at skabe en positiv udvikling. Uden et godt overblik over, hvilke kulturmiljøer, der findes i kommunen, risikerer kommunerne nemlig at gå glip af et vigtigt potentiale til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder og styrke turismen.

”Initiativet er en kærkommen mulighed for at bringe vores fine kulturmiljøer frem i lyset og gøre dem til omdrejningspunkt for nye indsatser og investeringer, f.eks. inden for turismeområdet. Som kommune får vi klarhed over, hvilke områder vi og andre aktører skal satse på, og vi håber, at også borgerne vil få øjnene op for de mange værdier, som vi råder over her på Lolland,” siger Holger Schou, borgmester i Lolland Kommune.

”Idéen om at udnytte kulturmiljøernes potentialer til at skabe værdi passer rigtig godt med vores tilgang til udvikling”, siger Anne Møllegaard Mortensen, formand for Lokalsamfunds- og Planudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune. ”Jeg glæder mig bl.a. til at undersøge, hvordan vores kulturmiljøer kan være med til at styrke de by- og egnsprofiler vi lige har lavet – og i det hele taget understøtte vores langsigtede indsats med at skabe udvikling”.

2 kommuner går forrest
Som en del af initiativet udvikles en ny metode, som skal gøre det nemmere at bedømme de enkelte kulturmiljøers kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter samt deres potentiale til at styrke lokal udvikling.

Initiativet er netop skudt i gang og løber af stablen resten af 2016. Projektet er forankret i et tæt samarbejde mellem Udvikling og Erhverv, Teknik og Miljø i Lolland Kommune samt Museum Lolland-Falster, men både borgere, erhvervsaktører og foreningsliv får mulighed for at være med.

Gøsta Knudsen, forhenværende stadsarkitekt i Aarhus og formand for Collective Impact Bygningsarven i landdistrikterne, glæder sig til samarbejdet med kommunerne:

”Hvis bygningsarven skal bevares, skal den bruges. Vi ser frem til at arbejde tættere sammen med de to kommuner, som råder over værdifulde kulturmiljøer med et stort potentiale, som kalder på at blive brugt. Ved at være med til at vise nye veje til, hvordan man kan bruge bygningsarven som løftestang for en langsigtet omstilling og udvikling, som også andre områder uden for de større byer kan lære af. Det er en proces vi støtter fuldt op om og vi er spændte på at se resultaterne.”

De første resultater forventes at ligge klar med udgangen af 2016, og projektet kan følges på www.lolland.dk og www.fmk.dk. 

Det er parterne i Collective Impact-gruppen, ’Bygningsarven i landdistrikterne’, der har sat initiativet i gang. Collective Impact er en ny arbejdsform, hvor alle, der kan gøre en forskel, går sammen om at finde fælles løsninger og handlinger på fælles problemer. En lang række parter deltager: Bygningskultur Danmark, DGI, KL, KTC – Kommunalteknisk Chefforening, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Nykredit, Realdania, Slots- og Kulturstyrelsen og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.