Det ældste Vesterbro skal rives ned

Siden januar i år har debatten raset om Vesterbros sjæl: Skal kulturmiljøerne i den københavnske bydel erstattes med flere og flere nye boliger, eller skal der være plads til andre funktioner – til det skæve, det historiske og til industrikulturen? “Hvorfor ikke sætte pris på det gamle og finde en anden indfaldsvinkel, når vi kvalitetsvurderer det? Jeg syntes, det er en kvalitet, at noget har fået lov at stå og stadig kan få de unge op på dupperne, når de hidsige kommer og vil rive det ned”, siger filminstruktøren Erik Clausen.

En ansøgning om nedrivning af forhuset Vesterbrogade 107C har nu fået Københavns Kommune til at sende et lokalplanforslag i høring for hele Sundevedsgade-karreen, som omkranses af Vesterbrogade, Enghavevej og Sundevedsgade. Høringsperioden varer til den 10. august 2016.

Det politiske flertal foreslår at nedrive en bevaringsværdig husrække langs Enghavevej med toetages huse fra 1865-66. Denne historiemættede længe på Enghavevej 4-14 er bl.a. tidligere slagtergårde, men huser i dag en skønsom blanding af kreative og musiske erhverv – småhåndværk, atelierer, pladestudier og restauranter. I nr. 10 boede humoristen og opfinderen Storm P som barn.

Slagtning har været Vesterbros speciale siden 1577, hvor dette erhverv blev forvist fra bykernen. I 1879 åbnede Den Brune Kødby til formålet, og i 1888 blev slagtning helt forbudt på private ejendomme. Det skulle foregå i Kødbyen. Husene på Enghavevej er den sidste rest af denne historie.

Enghave småhuse, som Københavns Museum kalder dem, er også et unikt kulturmiljø set fra industrikulturens perspektiv, fordi baghusene er bevarede. “Dette baghus med det tilhørende kedelhus og skorsten er formentlig det sidste af sin art, der findes i København”, skrev Københavns Museum i 2009. Ikke bare den sjældne skorsten med årstallet 1887, men hele den lave husrækkes kontrast til den modstående sides høje karreer af arbejderboliger midt i Enghavevejs knæk er både rumlig oplevelsesrigdom og historiefortælling. “Disse lave huse er den sidste rest af dette forstadsbyggeri, den sidste mulighed for også at fortælle den historie om Vesterbro”, skriver museet.

Bl.a. de tre sammenbyggede lave huse på Enghavevej er tildelt høj bevaringsværdi i Bydelsatlas Vesterbro fra 1991. Alligevel lægger lokalplanforslaget op til at give kulturmiljøet dødsstødet for at skabe mulighed for 83 nye boliger (heraf ingen almene). Samtidig foreslås Enghavevej udvidet til fordel for en supercykelsti. Et politisk flertal står bag forslaget. Dog stemte Enhedslisten imod, mens Det Radikale Venstre undlod at stemme. Alternativet er også modstander af nedrivningsplanerne, men er ikke repræsenteret på Rådhuset.

Men det politiske flertal får kamp til stregen fra folk, som vil have andet og mere end boliger i byen. Indtil videre har over 6.700 personer skrevet under på, at slagtergårdenes kulturmiljø skal bevares. Erik Clausen, musikerne Pato Siebenhaar og Thomas Fagerlund og flere andre med tilknytning til Vesterbro har protesteret. Mikkel Kragh fra Dansk Arkitektur Center har udtalt, at vi ikke skal være “drevet af at maksimere udbyttet på en enkelt grund; vi skal forstå, at hvis menneskerne er glade for at bo og arbejde i et område, så stiger værdien samlet set.”

Høringssvar kan indsendes til Københavns Kommune indtil den 10. august 2016.

Link til høring om lokalplanforslag for Sundevedsgade-karreen

Historien om Enghave småhuse hos Københavns Museum

Kødbyen og slagtningens historie på Vesterbro fortalt hos 1001 fortællinger om Danmark

Foto: Peter Holst Eriksen