Nyt website for ejere af historiske huse

Tiden er inde til at organisere ejerne af de historiske huse
Som nævnt i BYFOs og Foreningen Bevaringsværdige Bygningers årsberetning 2015 skal de to foreningers nye fælles strategiske satsning ’Historiske Huse’ samle formidlingen og arbejdet med de to foreninger på én stærk formidlingsplatform. Hermed er medlemspotentialet udvidet til at omfatte ejere og brugere af mere end 300.000 historiske bygninger samt alle, der har interesse i og for disse bygninger.

Når de to foreningers bestyrelser har valgt denne strategi, skyldes det, at BYFO allerede i dag fungerer som sekretariat for Foreningen Bevaringsværdige Bygninger. Bestyrelserne ser en tiltagende potentiel synergi mellem de to foreninger – ikke blot i ressourcerne til sekretariatsdriften, men i særdeleshed i selve kommunikationen af foreningernes formål og værdisæt, der langt hen af vejen har samme formålsparagraf.

Ny hjemmeside samler de to foreninger
D. 24. maj 2016 går de to foreningers nye fælles hjemmeside – www.historiskehuse.dk – i luften. Hjemmesiden vil fremover udgøre én samlet kommunikationskanal, hvor viden om bl.a. lovgivning, økonomi og byggeteknik – og ikke mindst sekretariatets politiske arbejde – vil blive formidlet i et nyt og billedrigt univers.

Samme funktioner – men med ny visuel identitet
BYFOs nuværende hjemmeside har eksisteret i mange år og har mange trofaste brugere, der vil opleve, at den nye hjemmeside har samme indhold men et helt andet grafisk udtryk. Vi har valgt at bruge mange, smukke billeder af Danmarks alsidige historiske huse, der viser bredden af den unikke, danske bygningskultur. Selve indholdet er opdateret og formidlet på ny, og alle brugere af medlemslog-in kan stadig anvende deres personlige kode ved at trykke på ikonet i øverste højre hjørne. Finder du ikke det, du søger, kan du bruge søgefeltet øverst til højre.

Gå til det nye site – www.historiskehuse.dk