Kulturarvsvindere fejret i Oslo

Deltagerne i workshoppen blev udvalgt på baggrund af en motiveret ansøgning og fra Danmark deltog Anders Ishøi og Julian Lind. Anders Ishøi er ansat hos Thode Tømrer og Snedker i Odense og han er i gang med uddannelsen til restaureringshåndværker på Center for Bygningsrestaurering på Syddansk Erhvervsskole. Julian Lind arbejder som restaureringstømrer på Frilandsmuseet i Brede.

undefined  

De unge håndværkere blev introduceret til gamle norske træsamlinger og håndværktøj og huggede alle konstruktionens dele til på Folkemuseet på Bygdøy hvorefter de blev fragtet til Universitetspladsen ved Karl Johans Gate hvor delene blev samlet og konstruktionen kunne ses af de mange forbipasserende i det fine sommervejr.

undefined

Workshoppen var vellykket og der er planer om at fortsætte med at afholde ungdomsworkshop samtidig med konferencen for at belyse vigtigheden af, at de traditionelle håndværksmetoder videregives til kommende generationer og samtidig skabe et forum for de unge håndværkere. Næste år afholdes konferencen i Madrid og året efter i Finland.

undefined

Se mere hos den norske Fortidsmindeforening