Kulturarven tæller!

I den nye, europæiske rapport ’Cultural Heritage Counts for Europe’ er budskabet klart - kulturarven er en ressource for kulturel, social, miljømæssig og økonomisk udvikling på tværs af Europa.

Det gamle kommunehospital, København. Foto: Suste Bonnén.
Kulturarven tæller. Så præcist kan det formuleres. I den nye, europæiske rapport ’Cultural Heritage Counts for Europe’ er budskabet klart - kulturarven er en ressource for kulturel, social, miljømæssig og økonomisk udvikling på tværs af Europa.
I 2013 påbegyndte et konsortium bestående af blandt andre Europa Nostra og ENCATC (the European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education) det toårige projekt ’Cultural Heritage Counts for Europe’. Projektet, hvis formål var at samle og analysere eksisterende evidens-baseret viden om kulturarvens økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige værdi, er netop afsluttet, og rapporten i samme navn udkom d. 12. juni 2015.

Kulturarven tæller!

Analysens konklusion er klar – kulturarv som strategisk ressource rummer et enormt potentiale til at skabe et mere bæredygtigt og velstående Europa. Nedenstående liste er et uddrag af de 10 nøgleresultater, som rapporten bringer:
  1. Kulturarv bidrager til at gøre Europa attraktiv for private investeringer. Det gør regionerne konkurrencedygtige – både på tværs af Europa og globalt.
  2. Kulturarv giver Europas byer en unik identitet, der kan bruges i marketing og til at tiltrække investeringer.
  3. Kulturarven skaber jobs – eksempelvis i turismesektoren, museumsverdenen og i den kreative branche.
  4. Kulturarven er en vigtig kilde til kreativitet og innovation.
  5. Kulturarven er investeringssikker og genererer skatteindtægter.
  6. Kulturarv er katalysator for bæredygtig omdannelse af det eksisterende fysiske miljø.
  7. Kulturarven er en del af løsningen på Europas klimaudfordringer.
  8. Kulturarv bidrager til at højne livskvalitet ved at skabe karakterfulde og atmosfærefyldte kvarterer, byer og regioner.
  9. Kulturarv bidrager til vores lyst til at lære. Gennem en forståelse af vores historie og tilhørsforhold får vi lyst til at investere, der hvor vi er.
  10. Kulturarv opbygger social kapital og hjælper med at skabe social samhørighed i fællesskaber på tværs af Europa.

Et ambitiøst projekt

Projektets researchmateriale er inddelt i tre niveauer. På makro-niveau er ca. 140 studier blevet gennemgået og analyseret i en global kontekst. På meso-niveau analyseres de researchstudier, der er udført på tværs af EU. Her er fokus på kulturarvens indflydelse på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. Slutteligt bidrager en række casestudier på mikro-niveau til en forståelse af kulturarvens økonomiske, kulturelle og miljømæssige værdi.

Har du lyst til at læse rapporten, findes den i fuld og forkortet version her.