Kulturarv og vandmøller til debat i folketinget

2. jun 2014 – BYFO

Baggrunden for beslutningsforslaget er, at kommunerne ikke benytter sig af en bestemmelse i vandløbsloven, der giver mulighed for at vægte kulturarven højere end vandmiljøhensyn, hvis der ved genopretning af vandløbs naturlige løb og fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser.

Miljøministeren indledte med at love, at hun vil tage kontakt til alle kommuner og gøre opmærksom på muligheden for at vægte kulturarven over vandmiljøhensyn.

Radikale Venstre kunne ikke se formålet med beslutningsforslaget, fordi man mente, at der reelt ikke er noget problem, fordi loven er så klar.

Liberal Alliance opfordrede til, at man i udvalgsarbejdet skal være mere konkrete. Man ville afvente udvalgsarbejdet, inden man stemte for eller imod.

Konservative pointerede, at muligheden for at give forrang ikke i sig selv er nok – man må sikre sig, at det sker.

Dansk Folkeparti mente, at miljøministeren burde sætte sig for bordenden i et møde med Kommunernes Landsforening og adressere problematikken.

Venstre mente, at der ligger en opgave i at gøre kommunerne bevidste om lovgivningen.

Miljøministeren afsluttede med at fastslå, at der skal en informationsindsats til i forhold til, hvordan kommunerne skal forholde sig til lovgivningen og gav i øvrigt udtryk for, at hun gerne går i dialog med de kommuner, der ikke håndterer reglerne hensigtsmæssigt.

Se debatten her