Nyt klassisk tagvindue fra Velux

Det kan være svært at tilgodese alle interesser, når man skal restaurere historiske bygningsværker. Selvom der findes løsninger, er det langt fra alle, der formår at spænde over historiens dyb og forene nutidens behov med fortidens konstruktioner og æstetik.

Arkitekt Merete Lind Mikkelsen er ekspert i at udvikle det historiske byggeri og har i forbindelse med udviklingen af det nye tagvindue bidraget med sin store viden på området. Hun glæder sig over VELUX Gruppens nye tiltag for at styrke den danske bygningsarv.

”Dette nye tagvindue beviser, at det principielt er muligt at udvikle et tagvindue, der komplementerer æstetikken og de eksisterende materialer i historiske bygninger og samtidigt sikrer et højt niveau for indeklimaet”, siger Merete Lind Mikkelsen.

Karakteristiske detaljer gør historien levende

Centralt for udviklingen af det nye klassiske tagvindue GVR har været at skabe et udtryk, der er stærkt forankret i den historiske arkitektur. Hensigten har først og fremmest været at producere et tagvindue, der smukt og upåagtet kan smelte sammen med den historiske arkitektur. Det har gjort opgaven til en både udfordrende og lærerig proces, forklarer direktør for produktudvikling i VELUX Gruppen, Klaus Lorentzen.

”Når man udvikler et ovenlysvindue, fokuserer man normalt mest på alt det, der foregår inde i boligen. Det er jo oftest det, der betyder mest for os mennesker. I dette tilfælde har det ydre haft ekstra højt fokus. F.eks. har vi valgt at levere vindue og inddækning i zink og kobber, fordi begge materialer ofte allerede er en del af de gamle tage, f.eks. som tagrender eller inddækninger. Zink og kobber patinerer også smukt med alderen og opnår dermed større autenticitet”, siger Klaus Lorentzen.

En væsentlig brik, der skal lægges nu

Ud af Danmarks samlede bygningsmasse på ca. fire mio. bygninger, er de 9.000 fredede og de 355.000 vurderet som bevaringsværdige. Inden for det kommende årti anslår eksperter, at en væsentlig del af disse vil kræve omfattende restaurering, hvis ikke bygningerne skal forfalde helt og deres kulturhistoriske værdi gå tabt. 

”Der er ingen tvivl om, at store dele af vores historiske bygningsarv vil være truet, hvis ikke vi får skabt de nødvendige løsninger i dag. Stadig flere bygninger har for længst passeret deres første århundrede, og det gør det til en udfordring, hver gang håndværkerne skal forsøge at eftergøre fortidens byggetraditioner og samtidigt sikre bygningen for fremtiden. Med vores nye tagvindue bidrager vi til at bevare den arkitektoniske kulturarv – ikke kun de store monumenter, men også helt almindelige byhuse. Derfor tror vi på, at vores nyhed kan få ganske stor betydning for området”, siger Klaus Lorentzen.

VELUX klassiske tagvindue GVR har allerede haft premiere i forbindelse med restaurering af et fredet byhus fra 1828 i Nykøbing Falster. Udover private midler er det samlede projekt støttet af Guldborgsund Kommune og Kulturstyrelsen.

Læs mere hos VELUX