Klagemulighed

I forbindelse med revisionen af bygningsfredningsloven er det lykkedes BYFO at få indført klageadgang over byggesagsafgørelser for ejere af fredede bygninger.

Som tidligere omtalt i BYFO NYT lykkedes det foreningen i forbindelse med revisionen af bygningsfredningsloven at få indført klageadgang over byggesagsafgørelser for ejere af fredede bygninger.

Manglen på en klageinstans havde længe optaget BYFOs medlemmer, så foreningen konstaterer med tilfredshed, at klageadgangen nu er etableret.

Fra Kulturarvsstyrelsens hjemmeside:

Alle Kulturarvsstyrelsens afgørelser, der vedrører bygningsarbejder på fredede bygninger, indeholder en klagevejledning. Senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen kan man klage til Kulturministeren. Klagen skal være skriftlig og skal indsendes til styrelsen, som herefter videresender den til Kulturministeriet sammen med sagens akter.