Kamp om stationsarealer

1. sep 2014 – Bygningskultur Danmark

I forslaget til til ændring af Lov om Jernbaner hedder det i paragraf 28, stk. 3:

Der kan ikke rejses fredningssag efter bygningsfredningsloven for jernbaneinfrastruktur med undtagelse af stationsbygninger.

Det er denne del af forslaget som Landsforeningen protesterer imod, fordi det, som foreningen skriver i høringssvaret er uholdbart “at muligheden for beskyttelse af arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier herunder perroner, trafikregulerende udstyr og andre elementer, der styrker forståelsen for det omkringliggende kulturmiljø, fjernes.”

Ifølge Wikipedia er der 29 fredede jernbanestationer i Danmark.

Læs Landsforeningens høringssvar