Stationsbyer i forandring

1. sep 2014 – Bygningskultur Danmark

Selv om stationsbyerne rundt omkring – også de mindre – i det store og hele holder befolkningstallet og enkelte endog har befolkningsfremgang, var den fyldte Bording-hal et vidnesbyrd om behovet for svar på de mange udfordringer disse byer står overfor.

Det samme mønster gentages i flere byer. Supermarkeder flytter væk fra hovedgaderne til steder med let adgang til parkering og banker og ejendomsmæglere flytter med. De mindre detailhandlere bukker under i konkurrence med nethandel og storcentre og efterlader tomme butikslokaler hele vejen ned af hovedgaden.

Konferencen tog udgangspunkt i 4 cases: Glamsbjerg, Kolind, Durup og ikke mindst værtsbyen Bording, som deltagerne kom hele vejen rundt i. De 4 byer har forsøgt at imødegå udfordringerne på forskellig vis – nyindretning af hovedgaden, aktivering af foreningslivet, ny omfartsvej og meget andet. Udfordringerne er ikke de samme i de enkelte byer og løsningerne kan heller ikke være det, selv om et gennemgående tema handlede om borgerengagement som en central forudsætning.

Dagen frembragte ikke nogen klare eller enkle svar, men viste at opgaven kræver engagement fra både stat, kommune og især beboere. Det var åbenlyst, at der var forskel på f.eks. Carsten Hansens socialdemokratiske fokus på muligheder for indgreb/hjælp fra myndighedernes side og borgmester Karsten Kissmeyers mere markedsorienterede blik.

Læs mere om konferencen og de forskellige cases

Læs mere om Byfornyelse Bording