Interesseret i at efteruddanne dig i kulturarv?

NORDMAK er en nordisk, akademisk overbygningsuddannelse inden for arkitektonisk kulturarv.  Uddannelsen har base på arkitektskolen Aarhus, men arbejder tæt sammen med arkitektskoler i Norden og vil, på grund af dette tværnordiske samarbejde, spænde bredt i forhold til faglig, metodisk, ledelsesmæssig og personlig udvikling inden for det arkitektoniske kulturarvsområde.

Uddannelsens overordnede sigte er at videreuddanne kandidater til at varetage den arkitektoniske kulturarv på et højt professionelt niveau, således at håndteringen og forvaltningen af denne fremtidssikres og optimeres. Uddannelsen har til intention at udvikle kandidaternes evner i forhold til at forstærke og formidle den arkitektoniske kulturarv og gennem tværfagligheden, at skabe et nordisk ekspertnetværk på tværs af de medvirkende lande. 

NORDMAK ønsker at styrke arkitekter og andre, der beskæftiger sig professionelt med bevaring af den arkitektoniske kulturarv og kulturmiljøet eller har interesse heri til, ledelsesmæssigt, at kunne håndtere den overordnede ledelse af et stort og komplekst procesforløb. 

Læs mere og tilmeld