Hvem skal have Renover-prisen 2015?

5. jan 2015 – Renover-prisen

Prisen blev første gang uddelt i 2013 på initiativ fra Realdania og GI. De to fonde glæder sig over endnu engang at kunne give prisen til et projekt, der udmærker sig inden for renovering:

”I de to år, vi har uddelt prisen, har vi mærket et markant skifte i opfattelsen af renovering. Fra at være et område, som få interesserede sig for, er der nu et klart fokus på renovering i branchen og en stolthed, som ikke var der før. Derfor glæder vi os også over endnu engang at kunne kåre Danmarks bedste renovering,” siger Lars Axelsen, adm. direktør i GI.

Ligesom året før ser RENOVER prisen gerne, at flere renoveringer i almene boligselskaber indstilles til prisen:

”De almene boligselskaber udgør 20 procent af den samlede boligmasse, og en stor del skal renoveres de næste år. Der er derfor alt mulig grund til at få flere gode eksempler på, hvordan denne type bolig renoveres på bedste måde. Vi håber derfor at se flere indstillinger inden for det almene boligbyggeri til årets pris,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Samtidig er håbet, at der fortsat er mange bygherrer og arkitekt-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder, der indstiller til prisen. Og at også flere almindelige borgere får øjnene op for prisen og indstiller deres favoritrenovering. Sidste år blev i alt 165 projekter indstillet.

RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Projekter kan indstilles via hjemmesiden www.renover.dk. Projekter der blev indstillet sidste år, kan indstilles igen i år. De nominerede projekter offentliggøres medio juni. Vinderen kåres ved en prisfest den 3. september 2015.