Et grimmere Danmark

6. jan 2015 – Weekendavisen

Niels Vium har som bygningsinspektør for Jylland i de sidste 18 år haft tilsyn med 60 af statens fredede bygninger og 1400 kirker. I den tid er arkitekturen ifølge ham generelt blevet for letkøbt og for løsrevet fra det eksisterende. Arkitekturen er ikke et modefænomen, men skal stå lang tid og det forpligter:

“..arkitektur er en slags frossen historie. Det bør efter min mening forpligte arkitekter og bygherrer i højere grad til at overveje, hvad de gør. At tænke og analysere først, og tegne og bygge bagefter. Arkitektur har en forpligtelse, en slags moral, en etik, i forhold til sin medfødte æstetik, som stiller store spørgsmål i dag, fordi vi efterhånden er blevet så store individualister, at vi bygger, som vi har lyst til, løsrevet fra helheden, hvorfor bygningerne bliver selvstændige værker som står og råber af hinanden. Man har fuldstændig glemt, at alle bygninger i Danmark i virkeligheden er tilbygninger til det, der var der i forvejen”, siger Niels Vium til Weekendavisen.

Niels Vium mener ikke, at vi længere kan prale af, som man kunne for 30-40 år siden, at have en pæn generel arkitektur, hvor selv det ikke arkitekttegnede er udtryk for en byggetradition og -kultur. Og dermed er f.eks. fredninger ikke svaret på problemerne:

“..hvis et samfund var i god harmoni med sig selv og sin kultur, så havde den ikke brug for fredninger, for så ville vi opføre os ordentligt over for de bygninger, som ligger der i forvejen og er smukke”.

Den monumentale spektakel-arkitektur er ikke med til at forskønne landet ifølge Niels Vium:

“Det er, som om man i dag vil gøre alle bygninger til monumenter. Hvor du tidligere havde en grundlæggende masse af byggeri, som var udmærket og fornuftig, og som var tegnet af arkitekter eller ikke-arkitekter og egentlig var ret anonym mellem de specielle bygninger som kirken, rådhuset og andre officielle bygninger, så har du i dag faktisk et byggeri som består af monument på monument. Denne udvikling kan man se overalt og behøver ikke at nævne den nye bydel Aarhus Ø. Hele klangbunden mangler ganske enkelt.”

Artiklen er ikke online, men kan læses i sin helhed i Weekendavisen fra 23. december 2014.