Hvad står der i tingbogen om min fredede ejendom?

I tingbogen fremgår det, hvem der ejer den pågældende ejendom og hvilke hæftelser og byrder, der påhviler den. Følg nedenstående vejledning og find dine oplysninger frem.

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom mv.

Hovedbestemmelsen i Tinglysningsloven er: ”Rettigheder over fast ejendom skal lyses til tinge for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning”. Dvs. beskyttelse mod ejerens ”ugyldige” aftaler og dennes kreditorer

Vedrørende rettigheder er der nogle der ikke kræver tinglysning, bl.a. skatter og afgifter, visse panterettigheder samt forpagtningsaftaler.

Ellers er der tale om typisk tinglysning af skøder og retsforfølgning, dvs. tinglysning af udlæg, tvangsauktion, arrest, konkurs, tvangsakkord og insolvente dødsboer samt hvad der måtte være af servitutter.

Således fremgår det af Tingbogen hvem der ejer ejendommen, hvilke hæftelser og byrder der påhviler ejendommen.

Tinglysningsoplysningerne er offentlige, og kan tilgås af enhver. Tinglysningsproceduren er i dag fuldt digitaliseret, ligesom de tinglyste dokumenter i væsentligt omfang vil være det.

Tilgangen til tingbogen sker via Tinglysningsrettens hjemmeside www.tinglysning.dk. Herefter trykkes ”Forespørg med log ind”, hvorefter man logger ind med Mit-ID og vælger adressen på den ejendom man ønsker oplysningerne på. Der fremkommer herefter et skærmbillede som dels viser ejendommens stamoplysninger, dels er der mulighed for at vælge i menuerne ”adkomster”, ”hæftelser”, ”servitutter” og ”øvrige oplysninger”.

Specifikt vedrørende de fredede ejendomme, vil fredningssagen være tinglyst. Denne vil være at findes under ”servitutter”.  Ved tryk på denne fremkommer der en oversigt over ejendommens servitutter, herunder fredningssagen. Hvis der ud for linjen ”Dato/løbenummer” er et rødt link, er dokumentet digitaliseret. Ved tryk på linket, får man således dokumentet frem.

Er der derimod ikke et rødt link, går man ind på ”øvrige oplysninger”. Nederst på skærmbilledet er der et felt om indskannet akt. Her trykker man på den ”blå” markering, hvorefter alle de oprindelige akter (f.eks. skøder og pantebreve) fremkommer, herunder også fredningssagen.

God læselyst.