Skatteforhold for ejere af historiske huse i Europa

Hvor meget skal ejere af et fredet hus betale i skat i eksempelvis Danmark, Tyskland og Estland? Og kan de trække vedligehold og reparationer fra over skatten? Det og meget mere kan du blive klogere på i denne skatteoversigt fra European Historic Houses.

Spekulerer du også af og til på, hvor meget skat dine europæiske medborgere i historiske huse mon betaler, i forhold til dig?

European Houses har bedt medlemmerne om at besvare en række spørgsmål, der relaterer sig til skatteforholdene i deres respektive lande. Det er der kommet en spændende oversigt ud af, som du kan læse her: European Tax Comparison Table 2024

Har du spørgsmål vedrørende din skattebetaling eller til skatteoversigten kan du rette henvendelse til vores sekretariat på sekretariat@historiskehuse.dk