Historiske Huse søger jurist

Til at hjælpe vores medlemmer søger vi en jurist til sekretariatet på halvtid. Du bliver en del af et lille, men livligt sekretariat i en organisation i udvikling. Opgaverne er afvekslende og løses i samarbejde i et tværfagligt miljø.

 

Vi forventer, at du har erfaring med og interesse for regulering af fast ejendom (miljøret). Det skal forstås som den generelle og specielle regulering af fast ejendom. Navnlig samspillet mellem ejernes beføjelser og handlepligter og det offentliges adgang til og grænser for reguleringen af den faste ejendom.

Opgaverne er blandt andet, at:

  • Rådgive og bistå medlemmer vedrørende bygningsfredningsloven, planloven og byggeloven
  • Rådgive og bistå medlemmer med forskellige ejerkonstruktioner i skattemæssige forhold
  • Udfærdige høringssvar og notater
  • Bidrage til kommunikation til medlemmerne i juridiske og politiske spørgsmål
  • Udbrede juridisk viden til sekretariatets øvrige medarbejdere
  • Hjælpe medlemmer i forsikringsspørgsmål
  • Servicere direktøren
  • Støtte op om sekretariatets øvrige opgaver

Måske har du været ansat i det offentlige, men vi er åbne overfor alle henvendelser, blot du er indstillet på at yde et højt serviceniveau i forhold til vores medlemmer og vil være med til at understøtte arbejdsglæden i et velfungerende sekretariat.

Som person har du gode samarbejdsevner, er engageret, fleksibel og tager ansvar for dine arbejdsopgaver.

Der er tilknyttet 5 personer til sekretariatet, hvoraf nogle af os er på heltid og andre på deltid. Vi kan tilbyde en lille, men levende arbejdsplads, med en høj grad af fleksibilitet i planlægningen af opgaver. Du vil møde mange forskellige udfordringer, som du dog aldrig er alene om at håndtere.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt direktør Birthe Iuel på tlf. 40853739.

Ansøgning sendes til sekretariat@historiskehuse.dk senest den 15. oktober.

 

Om Historiske Huse

Historiske Huse er et formaliseret samarbejde mellem Bygnings Frednings Foreningen BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger. Vi er placeret i indre København og er en interesseorganisation, der arbejder for at skaffe ejerne af de bevaringsværdige og fredede bygninger juridiske og økonomiske forhold, så de nemmere kan passe på deres hus og dermed en væsentlig del af Danmarks kulturarv. Vi arbejder samtidig med at gøre bygningskultur til en folkesag via bred formidling, kampagner, publikationer m.m.