Håndværket der blev væk

BYFOs formand Birthe Iuel i duel om det gode håndværk

Læs artiklen fra medlemsbladet HÅND & VÆRK, hvor Birthe Iuel og afdelingschef Torsten Lindum Poulsen fra Byggeriets Uddannelser sætter fokus på kernekompetencer, skærpet bevidsthed om dét at passe godt på den historiske bygningsmasse og om at nedbryde fagskel.

Artiklen kan du læse her.

Udfordringerne

  • Yngre generationer af bygningshåndværkere mangler kompetencer til selvstændigt og fagligt forsvarligt at varetage opgaver i den historiske bygningsmasse.
  • Unge håndværkerelever savner en holdning til det at være håndværkere og bibringes ikke respekten for bygningen.
  • Der manger samspil håndværkere – og håndværkere og rådgivere – imellem.
  • Efterspørgslen på håndværkere med særlig høje kompetencer mangler.

Løsningerne

  • De unge skal præges i den rigtige retning allerede fra grundforløbet.
  • Der etableres en videregående uddannelse i hvert af byggefagene.
  • Håndværksvirksomhederne etablerer en mærkningsordning, der let overskueligt redegør for virksomhedernes kompetencer.
  • Rådgivere, bygherrer og bygningsejere skal påvirkes til at efterspørge kvalitet og kompetencer.