Brandsikring af fredede og bevaringsværdige huse

- kan ofte være en stor udfordring i forhold til at bevare frednings- og bevaringsværdierne.

Der er forskellige måder at brandsikre fredede og bevaringsværdige huse på.

Den ene måde går ud på at opdage en brand og medvirke til, at branden bliver slukket og advare de mennesker, der befinder sig i farezonen (aktiv brandsikring).

Den anden måde er, at man ved isolering afgrænser og beskytter vitale dele mod ild og varme (passiv brandsikring).

I forbindelse med sidstnævnte har man i mange år forsøgt at udvikle en sikring, så gamle døre kan bevares. Der er nu udviklet en brandmaling, der i visse situationer kan udgøre det ud for en Bd 30 dør, som typisk anvendes mod trapperum og gange i etageboliger. Det er dog ikke nok at brandmale døren, da der også skal sikres i falsen, så ild eller røg ikke kan slippe ind mellem dørblad og karm.

Der skal derfor fræses en not i kanten, hvori der monteres et bånd med brandpasta, som udvider sig i forbindelse med varmepåvirkning og tætner døren. Der er dog en lang række situationer, hvor en brandmaling ikke kan bruges, f.eks. hvor dørene er ådrede eller andre bemalinger, der ikke må gå tabt.

Vil man vide mere om, hvilke muligheder denne brandmaling giver, kan Imprex kontaktes. Kontaktoplysninger kan findes her.

Husk at inden disse sikringstiltag udføres, skal arbejderne godkendes af Kulturarvsstyrelsen.

Arkitekt Leif Hansen