Håndværkerfradraget – hvad betyder det for dig?

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti enige om at gøre BoligJobordningen permanent. Det betyder, at boligejere også fremover kan få fradrag for bl.a. rengøring i hjemmet og håndværksydelser til visse typer af energirenoveringer af boligen.

Fra næste år bliver boligjobordningen – også kaldet håndværkerfradraget – højest sandsynligt gjort permanent. Se nedenfor, hvilke ændringer der ifølge finanslovsaftalen kommer til at gælde fremover for ordningen. Lovforslaget er endnu ikke blevet vedtaget, men ifølge SKAT vil det efter planen ske i sidste del af februar 2018 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018.

Hvad betyder det for dig med et historisk hus?

Selv om ordningen ikke har særlig fokus på fredede og bevaringsværdige bygninger, kan det være godt at vide, hvilke muligheder der er/bliver for fradrag for lønudgiften til håndværk og service. Ejer du et fredet hus, anbefaler vi, at du først bruger håndværkerfradraget til fulde og dernæst gør brug af forfald-pr-år.

Ordningen med håndværker- og servicefradrag bliver gjort permanent, men i en tilpasset udgave, hvor en række ydelser udgår. Dem skal man derfor nå at få udført inden årsskiftet for at få fradrag.

Udgået er ifølge aftalen visse elementer, der havde fokus på klima og klimasikring, fx installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre, energirådgivning, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger, sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til elbiler, fjernelse af asbest, PCB og bly.

Disse arbejder skal derfor udføres inden årsskiftet og være betalt inden 1. marts 2018 – det vil sige senest den 28. februar 2018 – for at det kan trækkes fra under boligjobordningen på selvangivelsen for 2017.

Den nye permanente ordning indeholder kun en enkelt tilføjelse, nemlig installation af tyverialarmer. Det vil sige, at man fra årsskiftet kan få fradrag for lønudgifterne til at få installeret en tyverialarm.

Der bliver ikke ændret ved, hvilke serviceydelser man kan få fradrag for. Det gælder stadig for lønudgifter til almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Værd at vide om fradraget

– Der gives kun fradrag for udgiften til arbejdsløn.

– Loftet for skattefradrag for serviceydelser er på 6.000 kroner. For håndværksydelser er loftet 12.000 kroner.

– Man kan altså i alt få fradrag for 18.000 kroner.

– Loftet for fradraget reguleres i takt med lønudviklingen.

Så hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2018 og frem?

(Kilde: Bolius)

Serviceydelser i hjemmet:
Almindelig rengøring
Vinduespudsning
Børnepasning
Almindeligt havearbejde m.m.
Håndværkerydelser:

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.:
Maling af vinduesrammer (udvendigt)
Maling af døre (udvendigt)
Maling af ydervægge (udvendigt)
Isolering af tag
Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.:
Indsættelse af isolerende foring
Indsættelse af filter
Montering af røgsuger
Ændring af skorstenshøjde
Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.:
Nye ruder og vinduer
Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
Forsatsvinduer
Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.:
Nye døre
Isolering af ydervægge, f.eks.:
Isolering
Hulmursisolering
Isolering af gulv, f.eks.:
Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
Afmontering af brændeovne
Afmontering af eksisterende brændeovne
Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.:
Radiatortermostatventiler
Vejrkompenseringsanlæg
Urstyring
Udskiftning af radiatorer
Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, f.eks.:
Solvarmeanlæg: hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
Etablering af stikledning
Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks:
Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
Jordvarme: hele jordvarmesystemet inklusive jordslange
Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.:
Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding
Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.:
Kloakarbejder på egen grund
Udskiftning af kloakrør
Fornyelse og etablering af dræn
Udskiftning af opsamlingstank
Nedsivningsanlæg
Minirensningsanlæg
Rodzoneanlæg
Højvandslukker
Regnvandsfaskiner
Radonsikring, f.eks.:
Radonudsugning
Tilslutning til bredbånd:
Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer).
Installation af tyverialarm