And the Oscar goes to…

....Anna Gertrude Kampmann!

Med BYFOs Romerske Legat ønsker Historiske Huse at være med til at sætte fokus på uddannelsen af arkitekter med netop de kompetencer, der skal til for at håndtere arbejdet med at bevare og udvikle de mange historiske bygninger, vi har omkring os.

Legatet tildeles et afgangsprojekt, der udmærker sig med høj restaureringsfaglig kvalitet, hvor kvalitet defineres som et projekt, der bevidst og konsekvent er opbygget som en samlet bygningskunstnerisk og metodisk arbejdsproces, hvor delelementerne undersøgelse, dokumentation, værdisætning, programmering og formgivning alle indgår på et for fagområdet tilfredsstillende niveau.

Legatet er på 15.000 kr. og skal som navnet antyder, gå til en længere studierejse til Rom. De klassiske traditioner har en stor betydning for tolkning af arkitektoniske kvaliteter, og netop i det romerske har vores nordiske arkitektur på mange måder sit fundament. Det er hensigten at give den nyuddannede arkitekt mulighed for en igangsættende og inspirerende dannelsesrejse.

Fra ruin til eventyrligt overnatningssted

Legatet tildeles i år Anna Gertrude Kampmann for afgangsprojektet ’Se délasser’.

Projektet viser på forbilledlig vis, hvorledes gamle bygninger kan transformeres og få nyt liv, hvordan de gennem indlevet aflæsning og følsom forvandling igen kan blive inspirerende rammer for vor tilværelse.

Gennem en række meget grundige undersøgelser, både bygningsarkæologisk og teknisk, er det lykkedes for Anna at tilvejebringe et såvel finmasket som nuanceret billede af den ruinøse struktur i det sydlige Frankrig. Samtidigt har Anna formået at udvikle en række forslag til indgreb og tilføjelser, der både viser en udstrakt følsomhed og en indlevet stillingtagen både til det givne og til det, der skal føjes til, så stedets fremtidige funktion som overnatningssted på den eventyrlige Camino kan finde sted.

Annas projekt stiller sig i forreste række som eksempel til efterfølgelse, både som analyse, som formidling og som restaureringsfaglig bygningskunst der er funderet i en stærk og smuk kultur. Projektet er fremragende udført, fint kalibreret og flot fremstillet.

Bedømmelsesudvalget består af

  • Birthe Iuel, Formand, BYFO
  • Merete Lind Mikkelsen, Enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen
  • Mogens A. Morgen, Professor, Arkitektskolen Aarhus
  • Christoffer Harlang, Professor, Kunstakademiets Arkitektskole
  •  Bue Beck, Arkitekt m.a.a.