Stram op!

Rygtet siger, at Slots- og Kulturstyrelsen vil indføre væsentlig strammere sagsbehandling. Vær opmærksom på at have dine tilladelser i orden inden, du begynder dine bygningsarbejder.

Til alle medlemmer, der ejer et fredet hus skal vi gøre opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen har varslet væsentlig strammere sagsbehandling. Det betyder, at styrelsen agter at slå hårdt ned på de byggearbejder, der ikke er søgt tilladelse til. Dermed vil de ejere, der ikke har fulgt de gældende regler, være i styrelsens søgelys.

Her fra foreningen skal vi gøre opmærksom på, at alle bygningsarbejder og ændringer ud over almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Det betyder, at du bl.a. skal ansøge om at:

  • pudse en facade
  • ændre farver
  • omlægge taget
  • udskifte, blænde, flytte eller ændre på fx et vindue eller en dør
  • omlægge gårdspladsen, hvis den er fredet
  • fjerne eller ændre på mur- og nagelfast inventar, såsom paneler, fliser og kakkelovne
  • ændre på skillevægge, udføre gennembrydninger af vægge, lofter, gulve

Du skal altid have tilladelsen, inden du begynder på byggearbejdet. Byggearbejder, der opføres uden en myndighedsgodkendelse, er ulovlige og kan kræves nedrevet og ændret for ejerens regning.

Vi følger selvfølgelig udviklingen og gør vores til, at indgreb i råderetten, samt fordyrende løsninger som følge af stramningen, kompenceres økonomisk.

Brug os

Husk, at vi gerne rådgiver dig – også, når der er brug for en bisidder overfor styrelsen. Tag kontakt til sekretariatet på 45 57 12 22 alle hverdage mellem 9.00-15.00.