Godt nyt om grundskyld

Ejeren af et bygningsfredet sommerhus med at samlet grundareal på 10273 m2 klagede til kommunen over en grundskyldsfritagelse på 20% af den samlede grundværdi.

Foto: Suste Bonnén.
Ejeren af et bygningsfredet sommerhus med at samlet grundareal på 10273 m2 klagede til kommunen over en grundskyldsfritagelse på 20% af den samlede grundværdi.

Ejeren ønskede med klagen at fritagelsen i stedet burde angå de 2000 bygningsnære m2, der af SKAT var værdisat højere end den øvrige del af grundarealet, og måtte forstås som en del af bygningens grund, eller have, jf. kommunalskattelovens § 7. Endvidere burde byggeretten værdisat til kr. 480.000 indgå i fritagelsen med sit fulde beløb, da det samlede grundareal tillige havde et udstykningsforbud i henhold til lokalplanen.

Samlet set gav den udlægning en fritagelse for grundskyld, der var tre gange højere end den hidtidige. SKAT erklærede sig enig heri og ændrede fritagelsen i overensstemmelse med ejerens angivelse. Forhøjelsen af fritagelsen fik som afledet konsekvens SKAT til at sænke grundskatteloftsværdien og dermed ejerens samlede grundskyldsbetalinger.