Flere penge til energirenovering i Bygningspuljen

Fremover bliver der flere årlige ansøgningsrunder til den såkaldte Bygningspulje til energiforbedringer, så ansøgningerne kan blive behandlet hurtigere, og så man ikke skal vente et helt år med at søge igen, hvis man får afslag. Samtidig justeres tilskuddet, så flere kan få støtte. Se nederst i artiklen hvad det betyder for de historiske huse.

 

I efteråret blev de første 245 mio. kr. ud af mere end 2,3 mia. kr. til energieffektiviseringer og udskiftning af olie- og gasfyr udmøntet. Flere end 19.000 boligejere søgte om tilskud, men kun 5420 fik tildelt støtte. Derfor er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet enige om at justere puljen, så flere kan få tilskud, og så ansøgningsprocessen forbedres. Det skal sikres ved at uddele den årlige pulje over flere omgange og sætte tilskudssatsen en anelse ned.

”Der har været en helt overvældende interesse for at søge tilskud til udskiftning af olie- og gasfyr og energiforbedringer. Det er naturligvis meget positivt, at danskerne har taget så godt imod ordningen. Men det betød desværre også, at mange oplevede at få et afslag. Derfor har vi nu handlet hurtigt og tilpasset puljen, så flere kan få tilsagn om tilskud fremadrettet”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Se videoguide til ansøgning:

Fra blandt andre installatører af varmepumper har der lydt en bekymring for, at tilskudspuljen medfører en såkaldt ”stop-go” effekt på markedet, samt en kritik af for høje tilskudssatser. Justeringen af ordningen imødekommer også den kritik.

”Vi lærer af vores erfaringer og lytter til den kritik, vi får. Derfor tilpasser vi nu puljen, så vi nedbringer sagsbehandlingstiden og så flere kan få tilskud. Samtidig imødegår vi de mulige negative effekter på markedet. Desuden sikrer vi med flere årlige ansøgningsrunder, at man ikke skal vente et helt år, før man kan søge igen, hvis man får afslag. Vi vil følge udviklingen tæt, så vi hele tiden sørger for, at de mange midler, vi har afsat til klimavenlig varme, bliver anvendt så effektivt som muligt”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Med den samlede indsats til udfasning af olie- og gasfyr og forventet udvikling skønnes det, at de fleste oliefyr og omtrent en tredjedel af gasfyrene vil være udskiftet i 2030. Tiltagene til udfasning af olie- og gasfyr aftalt med klimaaftalen og Finansloven 2021 forventes at reducere CO2-udledningerne med 0,7-0,8 mio. tons i 2030.

Hvad med de historiske huse?

Som vi tidligere har skrevet om kan de fredede bygninger godt søge om tilskud til at konvertere til varmepumpe, mens alle andre tilskud kræver en energimærkning. Da de fredede huse ikke kan få denne mærkning kan de ikke søge disse tilskud. Det er en åbenlys mangel og Energistyrelsen arbejder på Historiske Huses opfordring på at lave en model for at inkludere de fredede bygninger fuldt ud i senere runder.

De bevaringsværdige bygninger kan søge på linje med alle andre.

Bygningspuljen åbner onsdag d. 7. april kl 10 og der ansøges hos Energistyrelsen.

 

Du kan læse mere om bygningspuljen og tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsbrev via dette link.

 

Køb vores Energiguide – for fredede og bevaringsværdige huse