Film og quiz om klassicismen

Klassicismen i Danmark begyndte med den forfinede, franskinspirerede Louis-Seize, der blev introduceret af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin omkring 1757. Hans mange elever spredte klassicismen til provinsen; især til Fyn, hvor mange herregårde blev opført i den nye stil af Jardin-eleverne Hans Næss og G.E. Rosenberg.

Jardins lette Louis-Seize-stil blev gradvist erstattet af en tungere, mere monumental ”romersk” stil hos C.F. Harsdorff, Peter Meyn og C.F. Hansen og deres samtidige. Denne stil præger i høj grad bybilledet i København, der blev genopbygget i klassicistisk stil efter branden i 1795 og englændernes bombardement i 1807.

Klassicismens sidste stadium, senklassicismen, markerer en tilbagevenden til et roligere udtryk og var kendetegnet ved lavt relief i facaderne, ægyptisk dekorativ inspiration, behersket klassicerende dekoration og (i Nordeuropa) øget anvendelse af tegl i facaderne. Interiørdekorationen blev præget af dekorationsmaleri og spinkle, forfinede rammer med antik dekoration.

Se filmen om klassicismen:

Test din viden om klassicismen i vores quiz:

undefined