Frederiksberg Allé skal fredes

“Frederiksberg Allé skal fredes, fordi den med med sine fire rækker af kandelaberklippede lindetræer, er en af Nordeuropas prægtigste alléer”, siger Kirsten Lund-Andersen formand for Landsforeningens fagudvalg for Have- og Landskaber.

Alléen strækker sig som et bredt, grønt strøg fra det tætbebyggede Vesterbro i København, igennem det mindre intensivt udnyttede Frederiksberg, op til Frederiksberg Runddel og den bagved liggende Frederiksberg Have. Alléen udgør et signifikant grønt træk i ’Hovedstadens Grønne Hjerte’, som Frederiksberg Kommune kalder sig selv.

Kirsten Lund-Andersen fortsætter: “Det er et storslået landskabeligt træk, der er inspireret af store internationale alléer som eksempelvis Champs Elyseès og de store alléer på Versailles. Alléen fortæller os en spændende historie om den danske samfundsudvikling . Først var den en eksklusiv kongevej for hoffets folk og yndet promenadestrøg for de sammentrængte københavnere, og nu er den et stemningsfuldt område med teatre, beværtninger og cafeer.”

En fredning vil sikre alléens arkitektoniske værdier, der knytter sig til de fire række af allé-træer, promenaderne og de to pladser, der ligger i hver ende af alléen. Sankt Thomas Plads med trærækker i store cirkelslag og Frederiksberg Runddel, der med sit store friholdte areal danner en perfekt overgang til Frederiksberg Have og giver udsyn til havens smukke indgangsparti. 

I 2010 blev det muligt at frede selvstændige landskabsarkitektoniske værker under Bygningsfredningsloven. I 2012 nedsatte Kulturstyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en strategi for fredningen af de selvstændige landskabsarkitektoniske værker herunder en række forslag til fredningsemner. Frederiksberg Allé er her nævnt som et fredningsemne. 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg hilser fredningsforslaget velkommen. Foreningen arbejder bredt med bygnings- og landskabskulturen i Frederiksberg Kommune. Den kan kontaktes via e-mail på fblfbevar@gmail.com eller pr. tlf. til formand Ditte Thye 25 47 31 52.

Læs hele fredningsforslaget her.