EU-Parlamentet sikrer de bevaringsværdige huse

Den 14. marts 2023 var en god dag for Europas bevaringsværdige huse. EU-parlamentet vedtog den dag et nyt bygningsdirektiv, hvor der tages hensyn til bevaringsværdige bygninger. Det skete takket være en stor indsats fra Historiske Huse, European Historic Houses og EU-parlamentariker Pernille Weiss.

I år forventes EU-Kommissionen at vedtage et nyt bygningsdirektiv, hvor målet er, at ingen bygninger må certificeres lavere end energimærke E i 2033. Frem mod 2050 strammes kravet yderligere. Det betyder, at to ud af fem bygninger i Europa  energirenoveres, og mange af dem vil være bevaringsværdige.

EU’s bygningsdirektiv kom forleden et skridt nærmere sin virkeliggørelse, da EU-Parlamentet stemte forslaget til bygningsdirektivet igennem.

Til Historiske Huses store tilfredshed lykkedes det sammen med European Historic Houses og medlem af EU-Parlamentet Pernille Weiss (K) at få direktivet til at tage hensyn til de bevaringsværdige bygninger, så de ikke udsættes for krav om udvendig isolering, der vil forandre det arkitektoniske udtryk til ukendelighed og ødelægge bevaringsværdierne.

– Det har været en lang og hård kamp, som har stået på i næsten to år, men takket være en stor fælles indsats sammen med Pernille Weiss ser det ud til, at vi undgår den frygtede tsunami af udvendige isoleringer, der vil forarme det bygningskulturelle udtryk i et omfang, vi ikke har set før, siger Historiske Huses direktør Birthe Iuel.

Hun bakker fuldt op om, at også de bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres, men det må ikke ske på bekostning af den bygningskulturelle egenart.

Anmeldes til kommunen

Måske kun halvdelen af alle bevaringsværdige bygninger i Danmark er imidlertid skrevet ind i en kommuneplan eller omfattet af en lokalplan. Resten er derimod ikke registreret. I bygningsdirektivet er tilføjet den mulighed, at bevaringsværdige huse, som ikke er SAVE-registreret, kan anmelde deres huse til kommunen og søge om registrering som bevaringsværdigt. Når huset en gang er anmeldt, træder en undtagelsesbestemmelse i kraft. Den betyder, at huset ikke kan pålægges udvendig energirenovering, så længe sagen behandles. Hermed er der fri bane til at tage ekstra hensyn til den byggede kulturarv, når direktivet skal implementeres i dansk lovgivning.

Bygningsdirektivet skal nu forhandles i Ministerrådet. Lykkes det her at fastholde formuleringen, er det epokegørende for dansk og europæisk kulturarv. Den bevaringsværdige bygningsmasse vil være beskyttet bedre mod, at energirenovering medfører nedrivning og forandring til ukendelighed. Samtidig sikres det, at den grønne omstilling ikke sker på bekostning af den byggede kulturarv.

Birthe Iuel har længe undret sig over at Historiske Huse stod alene med sine bekymringer  og med lobbyarbejdet. Derfor er hun også ekstra glad for, at kampen har båret frugt.

– Selvom tilføjelsen til EU’s bygningsdirektiv formelt mangler at blive forhandlet og vedtaget i Ministerrådet og i Kommissionen, er det en sejr, at det lykkedes os at få bygningsarven skrevet ind i direktivet og få det vedtaget af parlamentet. Det giver  et berettiget håb om, at energirenovering og kulturarv kan gå hånd i hånd, lyder det fra Birthe Iuel.

Det forventes, at behandlingen i Ministerrådet finder sted efter sommer.