Esbjerg Kommune hæver SAVE-værdien for syv huse i Bramming

Bramming var i 2021 med i Historiske Huses kåring af Danmarks smukkeste stationsby. Det var med til at løfte borgernes interesse for bygningsarven, og nogle borgere tog initiativ til at restaurere og føre deres bevaringsværdige bygninger tilbage. Det har resulteret i, at Esbjerg Kommune hæver husenes SAVE-værdi.

Foto Esbjerg Kommune.

Det hænder, at det går den rigtige vej.  Bevaringsværdige huse restaureres og føres tilbage til en mere oprindelig tilstand. En sådan glædelig begivenhed er indtruffet i Bramming, hvor syv husejere  under istandsættelsen af deres huse har ført dem tilbage til eller tættere på deres oprindelige stil. Det initiativ har Esbjerg Kommune belønnet med en forhøjet SAVE-værdi, skriver Byrummonitor.

Historiske Huse er stolt over at have en andel i, at de bevaringsværdige huse i Bramming har fået et løft.

I 2021 afholdt Historiske Huse konkurrencen om Danmarks smukkeste Stationsby. Haslev vandt, men Bramming kom ind som nummer to. Det øgede interessen for Brammings arkitektoniske værdier godt hjulpet på vej af Bramming Egnsmuseum , som i sommeren 2022 viste en udstilling med titlen Den smukke stationsby, der blandt andet viste byfornyelsesstøttede bygningsrenoveringer med før og efter fotos.

Bramming har samtidig været igennem en større byfornyelse, og under det forløb afholdt folkene bag byfornyelsen byvandringer, som åbnede mange husejeres øjne for Brammings arkitektoniske værdier, og flere fik mod på at istandsætte husene i respekt for kulturarven.

Fremmer bevidstheden

Historiske Huses direktør Birthe Iuel glæder sig over, at arbejdet for de bevaringsværdige bygninger bærer frugt. Hun glæder sig også over, at kåringen af Danmarks smukkeste, som Historiske Huse afholder med støtte fra blandt andet Realdania og Grundejernes Investeringsfond, har haft en synlig effekt.

– Det er fantastisk, at vi har haft succes med at fremme bevidstheden om Danmarks byggede kulturarv og den æstetiske værdi, de bevaringsværdige huse repræsenterer. Missionen med  kåringen er netop at skabe lokal stolthed og større forståelse for og bevidsthed om de store kulturhistoriske værdier, den byggede kulturarv rummer, siger Birthe Iuel og fortsætter:

– Historien fra Bramming er et rent drømmescenarium, som vi aldrig havde turdet håbe på ville ske. Og tænk hvis andre kommuner lader sig inspirere af denne historie.

Sammen med Realdania går Historiske Huse nu  i gang med at evaluere effekten af Danmarks smukkeste-kampagnen, som har været afholdt årligt fra 2012 til 2021.

Foto: Esbjerg Kommune.