Har du husket at få din grundskyldsfritagelse registreret?

Under vores arbejde med medlemmer med delvis grundskyldsfritagelse på deres fredede ejendom, har det vist sig, at nogle har haft grundskyldsfritagelse, men ikke har fået tinglyst den særlige bevaringsdeklaration. Det kan potentielt blive dyrt. Læs her hvad du skal gøre for at sikre dig at tingene er i orden.

 

Enkelte ejere har i flere år haft fritagelse for grundskyld uden at have formalia i orden i form af en underskrevet og tinglyst bevaringsdeklaration. Fritagelse for grundskyld kræver, at der indgås og tinglyses en særlig bevaringsdeklaration på ejendommen og at der derudover ansøges om fritagelse hos kommunen.

Den særlige bevaringsdeklaration er en aftale, der indgås mellem ejeren af en fredet bygning og Slots- og Kulturstyrelsen. Heri fraskriver ejer sin og fremtidig ejeres ret til nu og fremover at kunne kræve statslig overtagelse af bygningen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises.

Hvad skal jeg huske som ejer?

For at man kan få grundskyldsfritagelsen og være sikker på at grundlaget for fritagelsen er i orden skal en række forudsætninger være opfyldt.

  1. Ejer skal udfylde deklarationen og indsende denne med kortbilag til godkendelse i styrelsen. Se mere hos Slots- og Kulturstyrelsen.
  2. Man skal have tinglyst den særlige bevaringsdeklaration. Tjek tinglysning på tinglysning.dk.
  3. Man skal søge kommunen om fritagelse for betaling af grundskyld. Tjek din skattebillet eller kontakt kommunen.

Hvis du som medlem er i tvivl eller har spørgsmål skal du kontakte sekretariatet på sekretariat@historiskehuse.dk eller telefon 45 57 12 22.