En ny portal for bygningskulturen

Bygningskultur Danmark er interesseorganisationen, der arbejder med ny viden, interessante arrangementer og oplevelser, der alle har bygningskulturen som omdrejningspunkt. Vi kæmper på flere fronter for at øge glæden ved og bevidstheden om vores historiske bygninger – både de meget gamle og storslåede, men også de langt mere talrige almindelige eksempler på lokal og national bygningskultur. Bygninger der vidner om vores historie og identitet og ofte indeholder viden om håndværk, materialer og byggeskik, Det er den bygningskultur, som omgiver og favner os hver eneste dag.

Disse bygninger er en vigtig del af vores identitet og kultur, og de repræsenterer en værdi, som vi aldrig får igen, når først den mistes. Vi er omgivet af generationers historie, kunstneriske ambition og håndværksmæssige kunnen. Og vi skal bare åbne øjnene og se os omkring for at høre vores forfædre tale til os. Også i forhold til den måde vi bygger på i dag, kan vi lære utrolig meget gennem studiet af vores historiske bygninger. Der er både atmosfæriske og arkitektoniske kvaliteter her, som ofte er sørgeligt fraværende i meget af vores nybyggeri.

Men selvom alle kan glædes over de gamle bygninger, bliver glæden endnu større, hvis man lærer mere om dem. Derfor søger vi, at udbrede kendskabet med flere redskaber: Film, stilguider, Facebook-grupper, quizzer, kåringer, bogguider, webguider, tv-serier og meget andet. For med viden om tingene følger også kærlighed til og omsorg for dem.