Johannes Exner er død

Exner så arkitekturen som en proces, der udvikler sig lag på lag over tid, og som kun bliver rigere gennem tidens slid og påvirkninger. Derfor stod han fadder til et begreb som “bygningens fortælleværdi”, der nu er en del af arkitektens vokabular.

Læs mindeord fra E+N Arkitektur i Århus Stiftstidende

Læs mindeord over Johannes Exner af Kim Dirckinck-Holmfeld, Arkitekt MAA, seniorforsker og forfatter

Se film fra Realdania Byg: “Inger og Johannes Exner om eget hus opført i Skodsborg i 1961”: