Elektro-osmose – fup og fiduser eller magisk mirakel?

Fugtige kældre og opstigende grundfugt er en udfordring for mange husejere. Forskellige firmaer tilbyder løsninger, der ved såkaldt elektroosmose kan gøre kælderen mere tør. Men virker det?

 

Meget kort fortalt “virker” systemet ved at der bores elektroder i væggen og opsættes en boks, som udsender en svag positiv strøm i rummet og i de fugtige vægge. Det lader ionerne i vandet positivt, hvorefter de søger mod den naturlige minuspol, jorden, og dermed trækkes vandet ud af væggen. Der er forskellige modeller – nogen med kabler fræset ind i murene og nogle såkaldte “langbølge”-løsninger, hvor der blot sættes en boks op. Den helt korte konklusion er, at der ikke er nogen som helst dokumenteret effekt af elektro-osmose. Bl.a. Teknologisk Institut har undersøgt metoden og faglig leder for afdelingen Indeklima & Bygningsundersøgelser, Carsten Johansen udtalte til Bolius i 2016:

Vi har målt på elektroosmotiske systemer fra private virksomheder i snart 3 årtier, og i alle de målinger, vi har foretaget, har vi ikke set, at de virkede én eneste gang.

Selv om der ikke var tale om test af nogle af de systemer, som sælges i Danmark i dag, lyder det jo ikke godt. En lang række andre eksperter har også advaret mod systemet, ligesom den svenske forening Villaägarne, der repræsenterer 311.000 ejere, har advaret mod elektro-osmose.

I Historiske Huses medlemsmagasin fra oktober 2018 havde vi en case, Rosenfeldt Gods, hvor man derimod havde haft stor glæde af et konkret elektro-osmotisk system. Og det er i det hele taget ikke svært at finde ejere, der har haft glæde af systemet. Men man får nemt på puklen, hvis man siger, at det virker – for det er der som sagt intet bevis for.

Derfor vil vi meget gerne høre fra medlemmer, som har haft et af disse systemer installeret – uanset om det er en kablet løsning eller blot en boks – for at få en idé om hvad erfaringerne er derude. Og vi vil meget gerne høre om dem, hvor det ikke har virket, da vi har flere af de andre cases. Også på fx. online bedømmelses-fora som Trustpilot er der næsten udelukkende positive anmeldelser.  Hvis man som ejer ikke føler, at man har lyst til at stå frem med navns nævnelse, kan man godt være anonym i det materiale vi laver. Vi skal selvfølgelig bare vide, hvem vi taler med.

Skriv til sekretariat@historiskehuse.dk eller ring på tlf. 45 57 12 22.