Den byggede kulturarv er et fælles anliggende – også når der skal betales

I disse uger besøger formand Birthe Iuel alle kulturordførerne for at sætte fokus på ejerne af de fredede bygningers økonomiske vilkår.

Den økonomiske virkelig for de private ejere er værre en nogensinde. I dag, efter flere finanspolitiske tiltag og en flytning af forfald-pr-år til at være et ligningsmæssigt fradrag, er skatteværdien nu nede på 25 % og de direkte støttemidler er reelt ikke steget de sidste 30 år – men tværtimod voldsomt udhulet – siden 1980. Fakta er, at samtidigt med at øgede krav og dermed også udgifterne til opretholdelsen af de fredede bygninger er steget, er værdien af skattefradraget mere end halveret.

Før de kommende finanslovsforhandlinger besøger formand for BYFO Birthe Iuel derfor samtlige af Folketingets kulturordførere for at drøfte den manglende økonomi til de private ejere af landets fredede bygninger. Samtidig er der søgt om foretræde for hele kulturudvalget. Du kan se formandens brev til Kulturudvalgets formand Bertel Haarder på Folketingets hjemmeside.