De 15 havneområder

Læs mere om de 15 havneområder, som er blevet udvalgt af 5 eksperter i konkurrencen om at blive "Danmarks Smukkeste Havneområde".

Svendborg Havn fra oven

Sjælland, Lolland og Bornholm

Allinge Havn

Som en rigtig Bornholmerhavn er Allinge Havn sprængt ud af klippen og den udsprængte granit anvendt til opførelse af moler og belægninger. Stenblokke fra Hammerværket og Moseløkken blev kørt til Allinge havn, hvor de blev sejlet med skib til hovedsagelig København og Tyskland. Allinge Havn er med på grund af det velbevarede miljø med strandgårde, pakhuse, røgeri, arbejderboliger m.m.

Bandholm Havn

I 1800-tallet var Bandholm en af de mest aktive havne i landet. Bandholm var og er stadig udskibningshavn for korn og fortæller historien om Lollands rige kornhøst på vej ud i verden. Havnen er ejet af Knuthenborg Gods og er Danmarks eneste privatejede industrihavn. Bandholm er opbygget omkring kornhandlen og havnen er med på grund af det velbevarede miljø med pakhus, havneadministration og landets ældste badeanstalt. Og så er der en ferksvandskilde i havnebassinet – noget man ellers kun finder i havnen i New York.

Dragør Havn

I 1700 og 1800-tallet var Dragør en af landets største skipperbyer. Den florissante periode i 1700-tallet fik handlen til at vokse og byen udviklede sig fra fiskerby til skipperby. Havnen er byens nerve og den dag i dag er der bevaret spor nok til, at man kan fornemme fortiden. Der er en række velbevarede bygninger som Byens Hus og Beghuset fra 1700-tallet, ligesom der stadig er listige kroge med skurby og stejleplads.

Københavns indre havn med Flådens Leje

Nyholm er en kunstig ø, der blev anlagt omkring 1690 til orlogsflåden, der også havde anlæg på Slotsholmen og bag Holmens Kirke. Bygninger og anlæg på Nyholm fortæller om flådens udvikling helt frem til i dag, men nu er søværnet ved at fraflytte øen, der skal udvikles til nye, civile formål. Bl.a. derfor lægges der op til at udvide fredningen for at bevare det oprindelige miljø og bruge det som en ressource. Nyholm indgår som en vigtig del af den indre havn. Den ligger overfor Frederiksstaden med Amalienborg og de store kompagnipakhuse og tæt på Christianshavn med dens kanaler og købmandsgårde. Området er valgt på grund af den enestående kulturhistorie og de meget velbevarede miljøer, som let kan ødelægges i forbindelse med udviklingen af Nyholm.

Nakskov Havn

Havnen i Nakskov har en rig historie helt tilbage til middelalderen og senere som værftsby og i dag som udskibningshavn for både sukker og vindmølle-vinger. De senere års udfordringer med fraflytning fra byen har på mange måder været med til at bevare de historiske miljøer tæt på kajen og nu satses der på istandsættelse og bevaring flere steder i byen. Honnørkajen, havnebygningen fra 1915, de gamle købmandsgårde, værft, kornkaj og pakhuse vidner om den rige historie, der lever side om side med den aktive erhvervshavn.

Næstved Havn (Funkishavnen)

Selvom Næstved ligger inde i landet har byen altid haft adgang til havet ad Susåen og Karrebæk Fjord. Havnen er i dag præget af det store fabriksanlæg, der blev anlagt i 1935 til Ny Maglemølle Papirfabrik. Der er tale om enestående industriarv med fabrikker og velbevarede kraner og kranspor, som man sjældent finder i danske havne i dag. I 2017 blev det besluttet at flytte erhvervshavnen og udvikle den gamle havn til et nyt byområde. Dette truer mange af de enestående områder og der forestår et stort arbejde med at identificere de vigtigste bygninger som den fine kornsilo fra 1953 for enden af molen og bevare dem og den fantastiske atmosfære på Næstved Havn.

Fyn og øer

Marstal Havn

Gennem århundreder har Marstal-skibe sejlet i hele verden og by og havn er dybt præget af en lang maritim historie. Havnen er både præget af en lang række bevaringsværdige bygninger som Søassurancen, Søfartsmuseet og det gamle posthus og en lang havnemole med den gamle kalkovn. I det hele taget har man formået at bevare de maritime spor og havnen emmer af charme med joller, fiskegarn og lystbåde.

Odense Havn (Østre del)

Inspireret af det engelske kanalbyggeri blev der i slutningen af 1700-tallet udgravet en kanal ind til Odense. Havnen var ubebygget de første år, og først i 1807 kom den første bygning, kanalfogedboligen. Den ligger stadig på sin oprindelige plads, ligesom toldboden fra 1848. Fra 1880’erne blev havnen udbygget med et nyt bassin. Langs havnen opstod et tæt bebygget og atmosfærerigt miljø med pakhuse, kulpladser og siloer – og et af landets største stålskibsværfter, anlagt i 1918 af A.P. Møller. Store dele af bebyggelsesmiljøet er stadig intakt, men der er flere planer for at udvikle havnen og dermed et behov for at passe på områdets kvaliteter.

Rudkøbing Havn

Rudkøbing Havn er central del af Langelands kulturarv og huser både gamle træskibe, stationen fra 1909, et smukt pakhus fra 1916 og den 100 år gamle ottekantede havnekiosk, der i dag fungerer som værtshus. Derudover er der på færgelejet en gammel ventesal fra 1926. Rudkøbing Havn har fået en del nyere boligbyggeri tilføjet, men det er overvejende tilpasset havnens øvrige bygninger i størrelse og udtryk.

Svendborg Havn

Svendborg har en af landets mest velbevarede havne, der rummer flere forskellige kulturmiljøer og et halvt hundrede bevaringsværdige bygninger, samtidig med, at det er en aktiv havn. Man kan i havnen aflæse sporene af mange perioder og også mange forskellige havnefunktioner. Blandt de vigtigste områder er færgehavnen på Havnepladsen, Gasværkshavnen, Købmandsgården Baagøe & Riber i Kullinggade, Korn og foderstof på Østre Havn og Værftshavnen på Frederiksø. Svendborg Havn har både de store imponerende bygningsanlæg, men også de hemmelige selvbyggede kroge, der overrasker den besøgende.

Jylland

Esbjerg Havn

Målt på areal er Esbjerg Havn Danmarks største havn og i dag præget af energisektoren og særligt offshore vind og olie. Mange af de vigtige bevaringsværdige bygninger er gennem tiden blevet nedrevet, men en del står heldigvis stadig tilbage. Omkring Dokhavnen, et lille trekantet havnebassin, er der flere meget bevaringsværdige bygninger, f.eks. det gamle toldkammer på Toldbodvej og Statshavneadministrationen ved Hulvejen, men også ældre pakhuse. Udviklingen på Esbjerg Havn kan true disse bygninger og det bevaringsværdige miljø.

Hobro Havn

De første havneanlæg ved Hobro blev etableret i 1834 i form af bolværker og en skibsbro på sydsiden af Mariager Fjord, lidt øst for byen. I 1840 blev der opført en toldbod på havnepladsen i forbindelse med, at Hobro overtog tolddistriktet sammen med Mariager. I 1849 blev der grundlagt et træskibsværft. Mens nordkajen stadig anløbes af fragtskibe huser sydkajens gamle pakhuse i dag cafeer, teater, museer og gallerier. Hobro har med succes fået integreret de nye rekreative områder med en fungerende erhvervshavn.

Ribe Åhavn

Som Åhavn adskiller Ribe sig fra de andre kandidater, ligesom aktiviteten i dag stort set kun består af lystbåde. Historisk er havnen interessant, fordi Ribe er en af landets ældste handelspladser og et godt eksempel på en havn, der er opstået langs en å, som det også kendes fra f.eks. Aarhus og Horsens. Ribe var en af de vigtigste handelspladser i Nordeuropa i den tidlige middelalder og havde senere stor betydning for eksporten af okser. Tilsanding af åen blev dog et stort problem og anløb til byen blev stadig vanskeligere, men det har på den anden side været med til at bevare den gamle havneform. Langs Skibbroen kan man se de smukke gamle huse, stormflodssøjlen samt den fladbundede evert Johanne Dan. På stormflodssøjlen er vandstanden fra de store stormfloder markeret.

Skagen Havn

Skagen Havn er anlagt 1907 og fungerer i dag som et levende kulturmiljø. Man kan stadig se historiske bygninger i funktion og der er liv på havnen. Blandt de vigtigste bevaringsværdige bygninger kan nævnes Skagen Ny Isværk fra 1917, Karstensens Skibsværft fra 1908, Andreas Jensens maskinfabrik fra 1904 og selvfølgelig Fiskepakhusene fra 1907 tegnet af Thorvald BIndesbøll.

Aarhus Havn (Bassin 3)

Jysk Andels Foderstofforretnings siloanlæg i Århus Havn kaldes De Fem Søstre. Jernbetonsiloerne fra 1927 har fem karakteristiske kviste, deraf navnet, og mimer renæssancens gavlhuse med luger og hejseværk øverst. På den anden side af havneløbet ligger oliefabrikkens siloanlæg, der er støbt på stedet og ved sin opførelse var det største i Europa. Disse bygninger og omgivelser er nationale industriminder, der både fortæller en historie og skaber skønhed og atmosfære på havnen. Konkrete planer med bl.a. højhusbyggeri truer disse kvaliteter.

Stem på din favorit