De 10 stationsbyer

Læs mere om de 10 stationsbyer som er blevet udvalgt af 5 eksperter i konkurrencen om at blive "Danmarks Smukkeste Stationsby".

 

Se vores film om de danske stationsbyer:

 

Jylland

Skørping

Skørping Station blev opført i 1898 på banestrækningen mellem Randers og Aalborg i den nordlige del af Rold Skov. Da damplokomotiverne krævede forsyning af kul og vand undervejs på deres rute, blev Skørping Station etableret som ’vandstation’, og dermed er byen, i modsætning til andre stationsbyer fra samme tid, ikke anlagt i tilknytning til en eksisterende landsby, men som ren stationsby. Siden er byen Skørping vokset op omkring stationsmiljøet, hvor flere af de oprindelige funktioner, som f.eks. vandtårnet og gæstgiveriet er bevaret. Byens bevaringsværdier knytter sig til stationsmiljøets funktions- bygninger og arkitektur, heriblandt stationsbygningen og vandtårnet, som begge er fredede, posthuset, den gamle gæstgivergård samt de omkringliggende villaer inkl. tandlægehuset. Skørping Stationsby har stor værdi, som skyldes den tydeligt aflæselige udvikling omkring jernbanen. Det centrale stationsmiljø i Skørping har bevaret sin integritet og mange af sine oprindelige bygningsværker, der indeholder store arkitektoniske kvaliteter.

Gå en tur i byen med Google Streetview

Vinderup

Vinderup Stationsby er opført i begyndelsen af 1900-tallet ved anlæggelsen af banestrækningen mellem Langå og Struer (1865). Med jernbanen er opstået et tæt handelsliv omkring stationen samt i gadeforløbet langs Nørregade/Søndergade, hvor byen er vokset op omkring stationen og funktioner som hotel, kro, posthus, forsamlingshus, bank, slagter og købmand. Stationsbyen var administrativt centrum for den gamle Vinderup Kommune, hvilket også afspejles i den store forstadsudvikling omkring byens centrum. I modsætning til mange andre stationsbyer fra samme tid er Vinderup ikke anlagt i tilknytning til en eksisterede landsby, men opstået som en ren stationsby, hvorfor den centrale bystruktur fremstår meget tydelig. Med udviklingen har stationsmiljøet bevaret sin integritet samt flere af de oprindelige bygningsværker, som indeholder fine arkitektoniske kvaliteter. Byens bevaringsværdier knytter sig til det tætte gadeforløb langs Nørregade/Søndergade, hvor de tidligere funktionsbygninger samt stations- og postbygningen er vigtige elementer i fortællingen om stationsbyen og dennes udvikling, ligesom jernbanehotellet på hjørnet af stationsvejen og hovedgaden er smukt og velbevaret.

Gå en tur i byen med Google Streetview

Sindal

Stationsby på Hjørring – Frederikshavnbanen med stationsbygning, hotel, pakhus, købmandsgårde, posthus og boligbebyggelse. Byen udviklede sig til en større handels- og håndværkerby. Byen har et intakt stationsbymiljø, der fortæller om stationsbyens udvikling fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet med det fhv. posthus, hotellet og på den anden side af det store gadekryds købmandsgård med et bevaret stort pakhus. Posthuset er fredet, og tegnet af en af periodens store arkitekter Hack Kampmann, mens stationsbygning og hotel er udpeget som bevaringsværdige.

Gå en tur i byen med Google Streetview

Bramming

Bramming er fortsat en meget fint bevaret stationsby. Hotel Kikkenborg er blevet apotek, men ellers er det meste bevaret: Byens første hus (Sommerlyst), den første købmandsgård, den fine Fengers Allé, lægeboligen. Fin velbevaret station og rigtig stationsbykarakter over bymidten.

Gå en tur i byen med Google Streetview

 

Odder

Stationsområdet består af station fra 1884, pakhus, jernbane, tidligere administrationsbygning (senere retsbygning) samt tidstypiske bygninger fra samme periode. Alle elementerne fra stationens anlæggelse til i dag er intakte og synlige i området, hvilket sikrer en tydelig struktur og tidstypisk stationsfortælling. Odder adskiller sig fra de andre kandidater ved at en del af de mange smukke bygninger kommer allerede i 1850erne, 30 år inden jernbanen kommer til byen. Centrum er imponerende, ikke mindst Torvet med det unikke fhv. Centralhotellet.

Gå en tur i byen med Google Streetview

Lunderskov

Lunderskov har den gamle fredede station fra 1866 og det helt unikke jernbanehotel med tårne og spir samt en velbevaret hovedgade, der skaber en rigtig følelse af at være i en stationsby. Omkring 1920 havde Lunderskov udviklet sig til en stationsby med jernbanestation, postkontor, telegraf og telefonstation, hotel, gæstgiveri, handlende og håndværkere, mekanisk værksted, savværk, 2 andelsmejerier, dampteglværk m.m.

Gå en tur i byen med Google Streetview

Fyn

Brenderup

Brenderup stationsby er et stationsmiljø opstået uden for landsbyen Brenderup langs Stationsvej og Skolevej. Stationen fik med jernbanens udvikling betydning som et centralt knudepunkt for togtrafikken i området fra slutningen af 1800-tallet. Brenderup Station med de omkringliggende bygninger, herunder gæstgiveri, skole og større villabebyggelse har langs Stationsvej bevaret sin integritet og rummer fine arkitektoniske kvaliteter. Byen er en meget sen stationsby, men den har alle elementerne, inklusiv det fhv. hotel (intakt bevaret som højskole) og stationsgadens øvrige huse.

Gå en tur i byen med Google Streetview

Aarup

Aarup stationsby udviklede sig i 1800-tallet, da der i 1860erne blev anlagt jernbane over Fyn, og Aarup blev stationsby. Selvom Aarup desværre mangler den oprindelige station, er der stadig en del af det oprindelige præg tilbage. Særligt i den lange hovedgade, Bredgade, hvor der både er Hotel Aarup Kro, den gamle apoteksbygning, hjørnebebyggelse med tårne og mange fine murværksdetaljer og dekorationer gennem hele gaden. Omkring centrum er der flere af de gamle villaer, der er velbevarede og har de klassiske skifertage og de fine dekorationer, der kendetegner periodens historicistiske byggeri.

Gå en tur i byen med Google Streetview

 

Sjælland

Haslev

Haslev er opstået med jernbanens anlæggelse i 1870, hvilket var grundlag for en hastig udvikling af den tidligere landsby med nye funktioner som rådhus, tinghus, butikshandel, teater, håndværksvirksomheder og industri. Byen udviklede sig omkring stationen og langs handelsgaden Jernbanegade, der strækker sig fra banetracéet til Haslev Kirke. Haslev indeholder mange fine bygningselementer med høje arkitektoniske kvaliteter, herunder gode eksempler på både historicisme og Bedre Byggeskik. De bærende elementer i Haslev Midtby knytter sig til det tætte gadeforløb langs Jernbanegade og funktionsbygningerne omkring stationspladsen samt det åbne villakvarter mod Haslev Orned og industriområdet med arbejderboliger nord for banen. Den fine station, den pragtfulde købmandsgård overfor og den arkitektoniske lystrejse i både Stationsvejen og den endeløse Jernbanegade.

Gå en tur i byen med Google Streetview

Tølløse

I 1874 blev der på åben mark anlagt en station med tilhørende ledvogterhus der, hvor Nordvestbanen krydser vejen mellem Kvarmløse og Tølløse by (nu Gl. Tølløse). Tølløse er et godt eksempel på en klassisk stationsby med stationsbygning, posthus, hotel og forretninger samt små industribygninger. Tølløse er ikke stor – men der er en fin sammenhæng mellem station og stationsgade med bl.a. en fin gammel købmandsgård, en række etagehuse og et velbevaret fhv. posthus tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Andreas Clemmensen.

Gå en tur i byen med Google Streetview

 

Stem på din favorit